חייל בשירות סדיר - תאונת דרכים

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא חייל בשירות סדיר - תאונת דרכים:

התובע רווק יליד 17.12.71, נפגע בתאונת דרכים ביום 31.10.91, שעה שהיה נהוג באופנועו. ממקום הפגיעה הועבר באמבולנס לחדר מיון של ביה"ח בילינסון, שם התלונן על כאב גב והזיז את הצואר ללא כאב וכן הזיז את ארבעת גפיו.
הבדיקה הנוירולוגית היתה תקינה, וכן צילום גולגולת היה תקין.
שעה שהתובע נפגע בתאונה, היה חייל בשירות סדיר והמשך טיפולו מתועד במסמכים
רפואיים, בדיקות וטיפולים פיזיורטפים.
התובע למעשה לא היה מאושפז אלא היה במתקן הבראה של צה"ל.
עד אפריל 1992, קבע המומחה הרפואי, פרופ' פינסטרבוש שלתובע 50% נכות. לאחר
מכן, עד 31.12.93, סבר המומחה שלתובע 35% נכות זמנית.
ביום 8.2.95, נבדק התובע אצל פרופ' פינסטרבוש שקבע לו % 10לצמיתות.
תיקו של התובע מלא מסמכים רפואיים ותלונות מתלונות שונות, אשר למרביתן אין
קשר סיבתי לתאונה.
התובע כנראה נפגע פעמים רבות קודם לכן, וכתוצאה מכל הפגיעות היו לו כאבים הן בצואר והן בעמוד שידרה מותני. כמו כן, יש תיעוד על סחרחורות מהן סבל התובע שנים רבות קודם לכן.
עפ"י התיעוד הרפואי, סבל התובע בתקופת הצבא מהפרעות התנהגות, חוסר יציבות והיפראקטיביות וגם מהמסמכים הקיימים מתקופת שירותו הצבאי, ברור שהיתה הגזמה רבה בתלונותיו.
עפ"י חוו"ד של פרופ' פינסטרבוש, תלונותיו של התובע בפניו בעת הבדיקה
האחרונה, היו כאב גב בקור, חוסר יכולת לשכב זמן רב על הגב בגלל מיחושים, לאחר נסיעה ממושכת כאב גב תחתון ומדי פעם כאב ראש וסחרחורת.
בבדיקה אצל פרופ' פינסטרבוש התהלך התובע באיטיות והמעיט בתנועות הראש, לא הזיז את הראש לפי בקשה, לא היתה ירידה בכח מוטורי או הפרעה תחושתית בגפיים עליונות.
התרשמותו של פרופ' פינסטרבוש שהיתה הגזמה בהתנהגות התובע בעת הבדיקה.
(ההדגשה שלי - מ.ש.א.).
פרופ' פינסטרבוש קבע לתובע % 10נכות בהתאמה לסעיף 37(5) (א) לתקנות
הביטוח הלאומי בדבר קביעת נכות לנפגעי עבודה המקנה % 10נכות בגין הגבלת התנועה בעמוד שידרה צוארי בצורה קלה.
לגבי הפרעות בעמוד שידרה מותני עליהן התלונן התובע, קבע פרופ' פינסטרבוש
שאין ההפרעות הנ"ל קשורות לתאונה.
לטענת ב"כ התובע, נפגע כושרו של התובע, שהוא גנן במקצועו בצורה ניכרת. הוא לא יכול לבצע עבודות פיזיות קשות, ולכן הוא מעסיק עובדים להם הוא משלם שכר.
לתובע, כך טוען בא כוחו כושר השתכרות ניכר כגנן, ויש להעריך כושר השתכרות
זה, בכ-000, 9ש"ח, סכום שהוא כפל השכר הממוצע במשק.
ב"כ התובע מבקש לחשב את נזקו לעתיד של התובע על בסיס % 10מכפל השכר הממוצע במשק.
לטענת ב"כ הנתבעת, התובע לא נפגע כלל בכושרו לעבודה, הוקרן סרט וידאו מאוגוסט 93בו נראה התובע מבצע עבודות גינון מגוונות, כמו עבודה במכסחת דשא, עבודת גיזום, עבודה עם משור, עבודה בחרמש ממונע המטפל בקנטים וכדו'.
עוד מפנה ב"כ הנתבעת את תשומת הלב, כי התובע לא הצהיר, לא למס הכנסה, לא
לביטוח לאומי, לא למע"מ על הכנסותיו.
כמו כן מבקש ב"כ הנתבעת, כי הפרשי האגרה בין בית משפט השלום למחוזי, יחולו על התובע, לאור היות התביעה בסמכות בית משפט שלום.
הגעתי למסקנה, כי אכן יש הגזמה רבה בתיאורו של התובע את יכולתו וכושרו,
והיתה הגזמה בכל הצגת הענינים בפני בית המשפט.
התובע אף הגיש תביעה לתשלום תכוף, שהוגשה באוקטובר 1993, בתצהיר נכתב כי "התובע מובטל". ב"כ התובע גם עמד על קביעת עניין התשלום התכוף להוכחות, לאור מצבו הקשה של התובע לטענתו, ואכן התיק נקבע לשמיעה בשאלת התשלום התכוף לאוקטובר .1994תקופה בה כבר עבד התובע ומצבו השתפר בלא מגבלות של ממש, בתביעה לתשלום תכוף הגישו הצדדים הסכם פשרה לפיו שילמה הנתבעת את הסך של 000, 1ש"ח לסילוקה וכן שילמה כתשלום ביניים, את שכרו של המומחה בתחום הנוירולוגי, פרופ' רכס.
פרט לתובע העידו בפני, שני עדים העובדים עם התובע בעבודות הגינון. העד רפי אברג'יל שמשתכר כ- 130ש"ח ליום והעד דניאל פרץ, שהוא עדיין תלמיד שמשתכר 000, 2ש"ח לחודש בקייץ וכאשר הוא מועסק בתקופת הלימודים מקבל 12ש"ח לשעה.
העדים העידו כי הם עוזרים לתובע, שכן, הוא עצמו, לא תמיד יכול לעשות את העבודה שהם עושים. עבודות פיזיות קשות הם עושים ולא התובע. וגם אם מדי פעם התובע מבצע עבודות, ההתרשמות שהם ביקשו לתת, שהדבר קורה לעיתים רחוקות.
התובע עצמו, אמר שאכן לפעמים הוא מבצע עבודות קשות יותר, אולם לאחר מכן,
יש לו כאבים והוא לא יכול לעבוד יומיים.
כמו כן ברור שהתובע מנהל את עסקיו בלא לדווח למס הכנסה, למע"מ, לביטוח
לאומי, לא עבורו ולא עבור העובדים אצלו.
לטענת התובע (עמ' 8לפרוטוקול) הוא מרוויח בין 000, 3ל-000, 4ש"ח מהגינות הקבועות, הכנסותיו גדלות כל הזמן ונכנסות גינות נוספות שהוא מקבל לאחזקה. כמו כן, יש פיתוחים והקמות של גינות ומזה הוא מתקיים.
כל האמור לעיל, פורט על ידי, שכן, לכאורה ביקש התובע להראות כי פגיעתו קשה והפסד שכרו גבוה.
אומר מיד, שאינני מוכנה להאמין למילה אחת מדברי התובע. אין ספק בעיני, שהתובע משתמש בתאונה שעבר, כתירוץ וכמקור אפשרי להכנסות. אכן, התאונה עצמה, היתה קשה, ואינני ממעטת בעצם הפגיעה, אולם מאז החלים התובע ומהמסמכים הרפואיים ברור לגמרי, שהוא קיבל כל טיפול אפשרי, וערך כל בדיקה אפשרית לצורך הערכת מצבו כאשר במהלך הבדיקות והטיפולים היתה הגזמה בדבריו לגבי תוצאות התאונה.
חרף העובדה שבאוגוסט 93היו לתובע 35% נכות זמנית עפ"י קביעת המומחה, אין ספק שבאותה עת עבד ותפקד ובצילומי הוידאו שהראו לי, לא נצפתה כל מיגבלה ולו גם הקלה ביותר, בתיפקודו של התובע שביצע את כל עבודות הגינון.
סמוך לתקופת אוגוסט 1993, תקופה בה כאמור ניצפה מבצע את כל עבודות הגינון, בלא מיגבלה של ממש, התלונן התובע בפני פרופ' פינסטרבוש שאינו מסוגל לעמוד או לשבת מעבר למספר דקות. אינו מסוגל להתהלך זמן ממושך. מדי פעם סחרחורת וכאב צוארי. רגישות לכל אורך עמוד השידרה. פרופ' פינסטרבוש התייחס באימון לתלונותיו אלה של התובע, אם כי אין ספק, שהבדיקות לא הראו מימצא של ממש. לכן, קבע פרופ' פינסטרבוש נכות צמיתה של %.35
נראה לי, לאור הנכות הצמיתה שקבע פרופ' פינסטרבוש ותיפקודיו של התובע, כפי שהוכחו בפני, שלתובע מיגבלה קלה ביותר, ואין מקום לחישוב מדוייק כלשהו. אני סבורה שהתובע עצמו אינו מעוניין להראות את גובה הכנסותיו שההתרשמות היא שהן ניכרות, ועובדה היא שאינו מדווח על הכנסות אלה לגוף כלשהוא. אני מתרשמת שהמיגבלה ממנה סובל התובע היא קלה ביותר ולכל היותר, כך נראה לי, יחוש התובע מדי פעם כאבים שימנעו ממנו לבצע ולתפקד באופן חופשי. הפועלים שמחזיק התובע, אינם מועסקים על ידו כתחליף לעבודתו, אלא, לאור העובדה שהיקף עבודתו ניכר ואין הוא רוצה עוד לעשות את העבודות הפשוטות של פועל לא מקצועי.
לאור האמור לעיל מגיע לתובע בגין % 10נכות סך של 058, 12ש"ח בגין נזק לא ממוני (מחושב להיום) וסך של 000, 50ש"ח סכום גלובלי המשקף את הפגיעה בכושר עבודתו של התובע לאור נכותו שהתרשמתי כאמור שהיא קלה ביותר ופסקתי את הסכום הנ"ל לאור גילו הצעיר של התובע.
אשר להפסד שכר בעבר. התובע היה חייל בעת שנפגע, ולא הוכח בפני בראיה
מהימנה, מה השתכר לפני הפגיעה. נראה לי לכן, לקבוע באופן גלובלי את הפסד שכרו של התובע עד היום, בסך של 000, 5ש"ח משוערך ונושא ריבית להיום, כאשר ברור לי, שמרבית הפסד זה נגרם בחודשים הראשונים שלאחר התאונה.
אשר על כן, אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובע סך של 058, 12ש"ח המהווה סכום של כאב וסבל מחושב להיום, סך של 000, 5ש"ח בגין הפסדי השתכרות בעבר מחושבים להיום וסך של 000, 50ש"ח הפסד השתכרות לעתיד.
נראה לי בנסיבותיו של תיק זה, שיש מקום שהתובע ישא בהפרש האגרה, שבין בי"מ שלום לבי"מ מחוזי. גם אם בעת הגשת התביעה היה נראה לב"כ התובע שהמדובר בנכות קשה, עם קביעת הנכות הסופית בוודאי שהיה מקום להעברת הדיון לבימ"ש השלום.
אשר על כן הנתבעת תשלם את הסכום הנדרש לגיזברות בית המשפט בגין האגרה
ותנכה את ההפרש בין האגרות מהסכום המגיע לתובע.
כמו כן ינוכה מהסכום המגיע לתובע, שכרו של פרופ' רכס בצירוף הפרשי הצמדה

ומע"מ מיום התשלום, שכן אין ספק בעיני שהמינוי היה מיותר לחלוטין.
הנתבעת תשלם שכ"ט בסך של 717, 8ש"ח ומע"מ על סכום זה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. המבחן הייעודי

 2. החזקה המרבה

 3. כאב וסבל מלא

 4. תאונות דרכים קלות

 5. תאונת דרכים עצמאי

 6. מהי תאונת דרכים ?

 7. מחפרון תאונת דרכים

 8. הסעת נוסעים בתשלום

 9. תאונת דרכים בכוונה

 10. תאונת דרכים ללא מגע

 11. תאונת דרכים מכוונת

 12. תאונת דרכים של מורה

 13. תאונת דרכים במתכוון

 14. 20% נכות תאונת דרכים

 15. תאונת דרכים 20% נכות

 16. סעיף 6 ב לחוק הפלת''ד

 17. תאונות דרכים פגע וברח

 18. תאונת דרכים עולה חדשה

 19. 23% נכות בתאונת דרכים

 20. צליעה עקב תאונת דרכים

 21. תאונת דרכים 37% נכות

 22. תאונת דרכים טרנספורטר

 23. תאונת דרכים ילד בן 13

 24. טריקת דלת תאונת דרכים

 25. פגיעה ברכב בפניית פרסה

 26. טיפול דרך תאונת דרכים

 27. פגיעת ראש בתאונת דרכים

 28. פגיעה ברכב לימוד נהיגה

 29. תאונת דרכים בגלל צפירה

 30. התאמת דיור תאונת דרכים

 31. תאונת דרכים פגיעה בטחול

 32. איבוד הכרה בתאונת דרכים

 33. החלפת גלגל תאונת דרכים

 34. פגיעה בירך בתאונת דרכים

 35. התחזות נפגע תאונת דרכים

 36. טעינה ופריקה תאונת דרכים

 37. התעלפות לאחר תאונת דרכים

 38. שוד דרכים - תאונת דרכים

 39. תאונת דרכים פגיעה בפנים

 40. תאונת דרכים קלה של ילדים

 41. הוכחת גרסה לתאונת דרכים

 42. פגיעה מוחית בתאונת דרכים

 43. פריקה וטעינה תאונת דרכים

 44. תאונת דרכים בכניסה לקיבוץ

 45. ביטוח סחר רכב תאונת דרכים

 46. תאונת דרכים לא תושב ישראל

 47. תאונת דרכים בשירות לאומי

 48. פציעה קשה ביד בתאונת דרכים

 49. תובע סדרתי על תאונות דרכים

 50. קומה (תרדמת) - תאונת דרכים

 51. תאונת דרכים נוסע מחוץ לרכב

 52. העמסת רכב על גרר תאונת דרכים

 53. חתכים בפנים עקב תאונת דרכים

 54. ביטוח תאונת דרכים גורר נגרר

 55. תאונת דרכים בגלל סטיה שמאלה

 56. פגיעה קלה מאוד בתאונת דרכים

 57. בעיות נפשיות עקב תאונת דרכים

 58. ירידה בהכנסה עקב תאונת דרכים

 59. תאונת דרכים עולה חדשה מרוסיה

 60. תאונת דרכים לאחר שחרור מהצבא

 61. תאונת דרכים קטין פחדים חרדות

 62. קרע בעורק הטחול בתאונת דרכים

 63. פגיעה נפשית עקב תאונת דרכים

 64. זיהוי הרכב הפוגע בתאונת דרכים

 65. פגיעה ברקמת המוח בתאונת דרכים

 66. תאונת דרכים דיסקופטיה ניוונית

 67. תאונת דרכים בגלל מחסום משטרתי

 68. חובת הקטנת הנזק בתאונות דרכים

 69. תאונת דרכים בזמן תיקון טרקטור

 70. תאונת דרכים צליפת שוט 3% נכות

 71. שימוש במשאבת בטון תאונת דרכים

 72. פגיעה בפרק הירך בתאונת דרכים

 73. שיתוק בגפיים בגין תאונת דרכים

 74. קשר בין כאבי ראש לתאונת דרכים

 75. קרעים בכבד ובטחול בתאונת דרכים

 76. תאונת דרכים בכניסה למעלה אדומים

 77. נכות אורטופדית 25% בתאונת דרכים

 78. חייל בשירות סדיר - תאונת דרכים

 79. אי הרגשת כאבים אחרי תאונת דרכים

 80. נכות תפקודית בעקבות תאונת דרכים

 81. קשיים בהליכה בעקבות תאונת דרכים

 82. תאונת דרכים בין שני רכבים פרטיים

 83. הכרעה בסוגיית החבות בתאונת דרכים

 84. פגיעה בפנים של ילדה בתאונת דרכים

 85. לקיחת רכב ללא רשות - תאונת דרכים

 86. הנשמה מלאכותית בעקבות תאונת דרכים

 87. סתירות בגרסה של התובע בתאונת דרכים

 88. תאונת דרכים לאחר פניית פרסה ברמזור

 89. פיצוי 25% בתאונת דרכים בדרך לעבודה

 90. תאונת דרכים בנתיב האמצעי מתוך שלושה

 91. תאונת דרכים בגלל התעטשות בזמן נהיגה

 92. תאונת דרכים של נהג שנהג ברכב של אביו

 93. אי קבלת טיפול רפואי לאחר תאונת דרכים

 94. זריקת חפץ על רכב - האם תאונת דרכים ?

 95. פחד מחושך אצל ילדים לאחר תאונת דרכים

 96. הפסד זכויות סוציאליות עקב תאונת דרכים

 97. הגבלה קשה בתנועות הגב עקב תאונת דרכים

 98. ערעור על דחיית תביעה בגין תאונת דרכים

 99. הפרעת דחק פוסט-טראומטית לאחר תאונת דרכים

 100. תאונת דרכים: רכב נסע החליק והתנגש בקיר

 101. נטל השיכנוע בעניין התרחשות תאונת דרכים

 102. תאונת דרכים למי שאינו אזרח ותושב ישראל

 103. סטיה בדרך במקובלת לעבודה - תאונת דרכים

 104. ערעור על גובה הפיצוי לנפגעת תאונת דרכים

 105. מתי מתחיל מרוץ ההתיישנות בתאונת דרכים ?

 106. פגיעה בתאונת דרכים בעת נהיגה בדרך לעבודה

 107. האם חל החריג הקבוע בסעיף 7 לחוק הפלת"ד ?

 108. פיצויים לנפגעי תאונות דרכים עם תסמונת RSD

 109. ערעור על פיצויים לקטין שנפגע בתאונת דרכים

 110. תאונת דרכים ללא נכות - טיפולי פיזיותרפיה

 111. פגיעה במהלך סיוע לנפגעים לאחר תאונת דרכים

 112. פיצויים לנפגע בתאונת דרכים עם מספר כלי רכב

 113. ערעור לעליון על גובה הפיצויים בתאונת דרכים

 114. פגיעה ביד ימין במהלך תאונת דרכים בעת חופשה

 115. תאונת דרכים 3% נכות בגין הגבלה קלה בתנועות

 116. עובד שנפגע בתאונת דרכים שהתרחשה ברכב המעביד

 117. תאונת דרכים כדי ירידה מהרכב לצורך המשך נסיעה

 118. ערעור על דחיית תביעת פיצויים בגין תאונת דרכים

 119. תאונת דרכים ביציאה מחניון על מנת להשתלב ימינה

 120. גרסה ראשונית להתרחשות תאונת דרכים במסמכים הרפואיים

 121. תאונת דרכים בת"א בתוך המתחם הכניסה לשדה התעופה דוב

 122. פסקי דין פיצויים לנפגעי תאונות דרכים עם תסמונת crps

 123. תחולה טריטוריאלית - חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים

 124. האם נפגע תאונת דרכים חייב למצות את הליכי קביעת נכותו ?

 125. תאונת דרכים בדרך איילון לכיוון צפון מתחת לגשר וולפסון

 126. נפגע בתאונת דרכים כאשר נפל מטנדר בזמן עבודתו (בחקלאות)

 127. מורה עתרה לפיצוי על פי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים

 128. תאונת דרכים בנסיעה לאחור באופן מפתיע - פגיעה קשה בגב תחתון

 129. תאונת דרכים: "contution" ("חבלה") במותן, בירך ימין ובגב תחתון

 130. צורת נזקים עקב תאונת דרכים המותירה סימני שאלה על הוכחת התביעה

 131. תאונת דרכים - החזר 80% מסך הגמלאות והתשלומים ששילם ביטוח לאומי

 132. ארבע תביעות בגין נזקים שנגרמו לכלי רכב שונים אשר היו מעורבים בתאונת דרכים

 133. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון