טענת לא נעשה דבר

טענת אפסות מסוג "לא נעשה דבר" (Non Est Factum) התקבלה בפסיקה במקרים קיצוניים וחריגים, למשל מקרה בו החותם על חוזה היה עולה חדש מצרפת, בגיל שיבה, אשר לא ידע עברית כלל, וחתם על מסמכים בבנק (עניין ע"א 1034/91 בנק טפחות נ. ליפרט פ"ד מז(3) 309).

כמו כן, בע"א 1548/96 בנק איגוד לישראל בע"מ נ. זהבה ויעקב לופו, פ"ד נד2) 559, ציינה כב' השופטת דורנר כי נטל ההוכחה של טענת אפסות הוא כבד מנטל הוכחה הנדרש להוכחת טענות אחרות במשפט האזרחי.

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון