קשיים בהליכה בעקבות תאונת דרכים

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא קשיים בהליכה בעקבות תאונת דרכים:

.1התובעת רווקה, ילידת 16.12.73, נפגעה בתאונת דרכים מיום .25.8.94
הנתבעים חייבים בפיצוייה בגין נזקי הגוף שנגרמו לה בתאונה.
המחלוקת נוגעת אך להיקף הפיצויים. דרישת התובעת בסיכומי בא כוחה היא לסכום
של -.758,277, 3ש"ח. עמדת הנתבעת היא כי היקף הנזקים אינו עולה על סכום של
-. 638, 694ש"ח.
.2מצבה של התובעת מתואר בחוות הדעת של המומחים הרפואיים:ו ד"ר רופמן
בתחום האורטופדי וד"ר מרכוס שור בתחום הנפשי.
באשר לתחום האורטופדי:נ לאחר התאונה נלקחה התובעת לבית החולים "איכילוב",
ואח"כ גם אושפזה בבתי החולים "מדיקל סנטר" בבאר שבע ובבית "לוינשטיין" וכן פעם נוספת בבית החולים "איכילוב". סה"כ ימי האישפוז עולים על 10חודשים. היא נזקקה גם לטיפולי פיזיוטרפיה רבים ועד היום לא חזרה לעבודה. התובעת מתלוננת על הגבלות בתנועות הברך השמאלית, כאבים בירך השמאלית, כאבים באגן וקשיים בעמידה ובהליכה ממושכת, ועוד. היא שמנה מאוד, צלקות מכערות נמצאות סביב כל הירך השמאלי, צולעת בהליכה על הרגל השמאלית, מסוגלת ללכת על קצות האצבעות, וכן על העקבים. הרופא קבע כי:ב "בעקבות התאונה נותרה נכות אורטופדית קבועה שכן במפרקי הברך והירך משמאל נותרו הגבלות תנועות קשות וכן גם קיצור הרגל המנותחת. ההגבלות בתנועות הינן קשות וגורמות לתיפקוד לקוי וקושי בחיי היום-יום. בנוסף לבעיה האורטופדית נותרו הצלקות הקשות בירך שמאל וההמטומה המסוידת בירך ימין... תהליך ארטריטי במפרק הירך שכבר החל... נותרה נכות אורטופדית כתוצאה מהתאונה האמורה שתואמת את סעיפי המל"ל 47(5)(ב) לקיצור הירך, 48(1)(ז) להגבלה במפרק הירך ו-48(2)(ה) בין ii- iiiלהגבלה בברך. אשר על כן אני קובע את נכותה האורטופדית הצמיתה בגובה % .38כאמור מלבד זאת נותרה נכות של % 10- בתחום הפלסטי לפי סעיף 75(1)(ב)".
באשר לתחום הנפשי:ו ד"ר שור מסביר בחוות דעתו כי "התיאור של סתוונית על
מהלך ההתרחשויות לאחר הארוע הטראומטי טעון חרדות חריפות וטיפולים שהגיעו עד לאישפוז". עוצמת החרדות גבוהה למדי והיא מתוחה באופן כרוני. היתה עליה עצומה במשקל והעתיד לא נראה באופק. הוא הגיע למסקנה, כי "למרות ההטבה המודגשת -
לדברי המטפלים - אני סבור שנותרים ליקויים שלא איפשרו שיקום של % .100לדעתי,
ישנם סימנים אוביקטיבים וכמו כן סוביקטיביים המגבילים אותה, למרות נסיונותיה
להתנער מהם. לדוגמה, ראיתיה משתתפת בתחרות יופי בטלויזיה, דבר שעשוי להתקבל
ממש כהעזה. אומנם לא יכולתי שלא לאבחן סימנים כה ממשיים של מצוקה רגשית מתמשכת. אני מעריך ששעור נכותה הנוכחי הוא %20, לפי התקנות של הביטוח הלאומי, אבל ברצוני להדגיש שמקרים מסוג זה "מהלכים על חבל דק" ושהאיזון שהושג עלול להתדרדר עקב גירויים לאו-דווקא חמורים".
עדותו של ד"ר שור, שנחקר ארוכות על חוות דעתו, עוררה שאלות שונות, וניתן
למצוא בדבריו אמירות התומכות במסקנות שונות, לשני הכיוונים, אם כאלה שמצדיקות
כי הנכות הנפשית תועמד על 10אחוזים, ואם כאלה שלפיהן צפויה החמרה נוספת
במצבה, או כי בהשפעת הצלקות ראוי היה לקבוע לה נכות גבוהה יותר.
איני מקבל את עמדת הנתבעת, כאילו לאור האמור, יש להתעלם מחוות דעתו של ד"ר שור, ולקבוע כי אין לתובעת נכות בתחום הנפשי. מקובל עלי כי לתאונה ישנה השפעה צמיתה על התובעת, בתחום הנפשי, במסגרת האמור בסעיף 34(ב) למבחנים שבתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז - 1956, כשאין להוציא מחשבון חשש מסוים להחמרה במצב הנפשי, בעתיד.
לאחר שקילת הראיות, לרבות השתתפותה של התובעת בתחרות מלכת יופי "השמנה היפה 97" בבאר שבע, שאינני רואה בה ראיה בעלת משקל כה רב כעמדת הנתבעת, אני קובע כי נכותה הרפואית של התובעת היא:נ 38אחוזים בתחום האורטופדי, 10אחוזים בתחום הפלסטי וכן 10אחוזים בתחום הנפשי. סה"כ הנכות הרפואית המשוקללת 49.78אחוזים, תוך שיש לקחת בחשבון אפשרות להחמרה מסוימת של המצב הנפשי, בעתיד. בכל מקרה, סבורני שהנכות הנפשית, אם תוחמר, לא תעלה על 20אחוזים לצמיתות.
ההשפעה התיפקודית של הנכות, מבחינת הגריעה בכושר ההשתכרות, נמוכה במעט מזה, לאור טיב הנכות האורטופדית, והנכות הפלסטית ברגל השמאלית, בגלל הצלקות. אעריכה ב- 45אחוזים מכושר ההשתכרות.
על הצורך בעזרת צד ג' בעבודות הבית ההשפעה נמוכה עוד יותר ונוגעת רק
לעבודות הבית הקשות. אין התובעת נזקקת לסיעוד.
לא שוכנעתי כי התאונה היא שגרמה להשמנת התובעת או לצורך בביצוע הניתוחים
הפלסטיים להם זקוקה התובעת, עקב הרזייתה.
.3התובעת לא סיימה לימודים עיוניים בבית ספר תיכון. אין לתובעת
תעודת בגרות. היא למדה הדפסה עיוורת והשתתפה בכמה פגישות על מנת לראות אם
תוכל למצוא עתידה כמפעילת מחשב. עד כשלושה שבועות לפני התאונה שימשה כ"או-פר"
אצל משפחת פינצי בתל אביב, והשתכרה -.700, 1ש"ח נטו לחודש בצירוף כלכלה, לינה והטבות נוספות. לדבריה, חפצה להמשיך ללמוד, עזבה את העבודה הנ"ל, ובסופו של דבר נאלצה לחזור מתל אביב לבאר שבע והתחילה בינתיים, עד שובה המתוכנן לתל אביב, לעבוד כזבנית. לאחר כשבועיים, נגרמה התאונה.
לטענת בא כח התובעת, לאור האמביציה שלה ורצונה להתקדם בעבודה ובהשתכרות, ניתן להעריך כי השתכרותה המשוערת בעתיד, אלמלא התאונה, היתה מגיעה לכדי כפל השכר הממוצע במשק. בסיכומיו הוא מציע לחשב את הפיצויים על פי השתכרות משוערת בעתיד אלמלא התאונה בהיקף של 1.5של השכר הממוצע במשק, ולפי גריעה של % 60עקב התאונה.
אין לקבל עמדה זו. כושרה של התובעת אלמלא התאונה נראה לי נמוך בהרבה, זאת לאור הנתונים שפורטו לעיל בדבר השכלתה, עיסוקה והשתכרותה לפני התאונה, ועל פי התרשמותי ממנה.
.4 לאור המסקנות האלה, אחשב את הפיצויים כך:ב
א. נזק בלתי ממוני - התובעת זכאית לסכום המקסימלי כיום, בצירוף ריבית
מיום התאונה.
ב. הפסד השתכרות בעבר - מאז התאונה חלפו 51חודשים. אני מקבל שמשך
שנתיים לא יכלה התובעת לעבוד כלל. אחשב את ההפסד לפי -.000, 3ש"ח נטו לחודש. מתקבל הפסד של -.000, 72ש"ח. ביתרת התקופה ( 27חודשים) אחשב את ההפסד לפי -.500, 1ש"ח לחודש. מתקבל סכום של -.000, 54ש"ח.
ג. הפסד השתכרות בעתיד - כיום התובעת בת מעט פחות מ- 25שנה. לפניה
עוד 480חודשי עבודה. המקדם הוא .279.34יש לקחת בחשבון עליה בהשתכרותה לעומת התקופה בעבר, בה טרם הספיקה להכשיר עצמה בלימוד מקצוע. אני מעריך את ההפסד החודשי בסכום העולה כדי -.000, 2ש"ח לחודש. אעריך את ההפסד בעבור כל התקופה בסכום של -.000, 560ש"ח.
ד. ניידות - נכותה של התובעת בתחום האורטופדי היא בשעור של %.38
הנכות הפלסטית היא ברגל השמאלית. התובעת תהיה זקוקה להיקף מוגבר של נסיעות בתחבורה ציבורי, במוניות או באוטובוסים. אני מעריך הוצאה זאת ב- 300ש"ח לחודש. עבור העבר, אפסוק לתובעת -.000, 20ש"ח. בעבור התקופה שעד סוף תוחלת חייה אפסוק לה -.000, 90ש"ח.
ו. עזרה בבית - בעבור עזרת בני המשפחה והסיעוד שניתנו לתובעת בעבר,
כולל הוצאות שונות שהתובעת נאלצה להוציא, מתאים לפסוק סכום של
-.000, 30ש"ח. באשר לעתיד, אני מעריך את העזרה בהיקף של 5שעות שבועיות לפי סכום העולה כדי 25ש"ח לשעה. מתקבלת הוצאה של כ- 550ש"ח לחודש. אני מעריך את ההפסד לעתיד בסכום של -.000, 170ש"ח.
ז. מירב הטיפולים הרפואיים שהתובעת עוד תזדקק להם יכוסו על ידי קופת
החולים במסגרת סל הבריאות. ניתן לשער כי לגבי חלק מהם תצטרך התובעת לשאת בעלויות נוספות, כך גם לגבי הטיפולים הנפשיים אשר נראה שאינם כלולים בסל הבריאות. אני מעריך את ההוצאות בראש נזק זה בסכום של -.000, 30ש"ח.
.5ההפסדים הם אלה:ו
א. נזק בלתי ממוני -.770,124 ש"ח.
ב. הפסד מלא בעבר -.000,72 ש"ח.
ג. הפסד חלקי בעבר -.000,54 ש"ח.
ד. הפסד השתכרות בעתיד -.000,560 ש"ח.
ה. ניידות בעבר -.000,20 ש"ח.
ו. ניידות בעתיד -.000,90 ש"ח.
ז. עזרה וסיעוד בעבר -.000,30 ש"ח.
ח. עזרת צד ג' בעתיד -.000,170 ש"ח.
ט. עבור טיפולים בעתיד -.000,30 ש"ח.
סה"כ -.770,150,1 ש"ח
הסכום שבס' א לעיל, ישא ריבית מיום התאונה. הסכומים בס' ב ו-ג לעיל, ישאו ריבית ממחצית כל תקופה. הכל ישא הפרשי הצמדה וריבית מהיום.
החיוב הוא להיום.
.6 איני סבור כי התובעת עשויה לזכות בתגמולי נכות כללית.

יש לנכות מן המגיע לתובעת את התשלומים התכופים שהיא קיבלה בסכום של -.000, 240ש"ח, להיום.
הנתבעים מחוייבים לפי הנ"ל.







לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177




נושאים רלוונטיים נוספים

 1. המבחן הייעודי

 2. החזקה המרבה

 3. כאב וסבל מלא

 4. תאונות דרכים קלות

 5. תאונת דרכים עצמאי

 6. מהי תאונת דרכים ?

 7. מחפרון תאונת דרכים

 8. הסעת נוסעים בתשלום

 9. תאונת דרכים בכוונה

 10. תאונת דרכים ללא מגע

 11. תאונת דרכים מכוונת

 12. תאונת דרכים של מורה

 13. תאונת דרכים במתכוון

 14. 20% נכות תאונת דרכים

 15. תאונת דרכים 20% נכות

 16. סעיף 6 ב לחוק הפלת''ד

 17. תאונות דרכים פגע וברח

 18. תאונת דרכים עולה חדשה

 19. 23% נכות בתאונת דרכים

 20. צליעה עקב תאונת דרכים

 21. תאונת דרכים 37% נכות

 22. תאונת דרכים טרנספורטר

 23. תאונת דרכים ילד בן 13

 24. טריקת דלת תאונת דרכים

 25. פגיעה ברכב בפניית פרסה

 26. טיפול דרך תאונת דרכים

 27. פגיעת ראש בתאונת דרכים

 28. פגיעה ברכב לימוד נהיגה

 29. תאונת דרכים בגלל צפירה

 30. התאמת דיור תאונת דרכים

 31. תאונת דרכים פגיעה בטחול

 32. איבוד הכרה בתאונת דרכים

 33. החלפת גלגל תאונת דרכים

 34. פגיעה בירך בתאונת דרכים

 35. התחזות נפגע תאונת דרכים

 36. טעינה ופריקה תאונת דרכים

 37. התעלפות לאחר תאונת דרכים

 38. שוד דרכים - תאונת דרכים

 39. תאונת דרכים פגיעה בפנים

 40. תאונת דרכים קלה של ילדים

 41. הוכחת גרסה לתאונת דרכים

 42. פגיעה מוחית בתאונת דרכים

 43. פריקה וטעינה תאונת דרכים

 44. תאונת דרכים בכניסה לקיבוץ

 45. ביטוח סחר רכב תאונת דרכים

 46. תאונת דרכים לא תושב ישראל

 47. תאונת דרכים בשירות לאומי

 48. פציעה קשה ביד בתאונת דרכים

 49. תובע סדרתי על תאונות דרכים

 50. קומה (תרדמת) - תאונת דרכים

 51. תאונת דרכים נוסע מחוץ לרכב

 52. העמסת רכב על גרר תאונת דרכים

 53. חתכים בפנים עקב תאונת דרכים

 54. ביטוח תאונת דרכים גורר נגרר

 55. תאונת דרכים בגלל סטיה שמאלה

 56. פגיעה קלה מאוד בתאונת דרכים

 57. בעיות נפשיות עקב תאונת דרכים

 58. ירידה בהכנסה עקב תאונת דרכים

 59. תאונת דרכים עולה חדשה מרוסיה

 60. תאונת דרכים לאחר שחרור מהצבא

 61. תאונת דרכים קטין פחדים חרדות

 62. קרע בעורק הטחול בתאונת דרכים

 63. פגיעה נפשית עקב תאונת דרכים

 64. זיהוי הרכב הפוגע בתאונת דרכים

 65. פגיעה ברקמת המוח בתאונת דרכים

 66. תאונת דרכים דיסקופטיה ניוונית

 67. תאונת דרכים בגלל מחסום משטרתי

 68. חובת הקטנת הנזק בתאונות דרכים

 69. תאונת דרכים בזמן תיקון טרקטור

 70. תאונת דרכים צליפת שוט 3% נכות

 71. שימוש במשאבת בטון תאונת דרכים

 72. פגיעה בפרק הירך בתאונת דרכים

 73. שיתוק בגפיים בגין תאונת דרכים

 74. קשר בין כאבי ראש לתאונת דרכים

 75. קרעים בכבד ובטחול בתאונת דרכים

 76. תאונת דרכים בכניסה למעלה אדומים

 77. נכות אורטופדית 25% בתאונת דרכים

 78. חייל בשירות סדיר - תאונת דרכים

 79. אי הרגשת כאבים אחרי תאונת דרכים

 80. נכות תפקודית בעקבות תאונת דרכים

 81. קשיים בהליכה בעקבות תאונת דרכים

 82. תאונת דרכים בין שני רכבים פרטיים

 83. הכרעה בסוגיית החבות בתאונת דרכים

 84. פגיעה בפנים של ילדה בתאונת דרכים

 85. לקיחת רכב ללא רשות - תאונת דרכים

 86. הנשמה מלאכותית בעקבות תאונת דרכים

 87. סתירות בגרסה של התובע בתאונת דרכים

 88. תאונת דרכים לאחר פניית פרסה ברמזור

 89. פיצוי 25% בתאונת דרכים בדרך לעבודה

 90. תאונת דרכים בנתיב האמצעי מתוך שלושה

 91. תאונת דרכים בגלל התעטשות בזמן נהיגה

 92. תאונת דרכים של נהג שנהג ברכב של אביו

 93. אי קבלת טיפול רפואי לאחר תאונת דרכים

 94. זריקת חפץ על רכב - האם תאונת דרכים ?

 95. פחד מחושך אצל ילדים לאחר תאונת דרכים

 96. הפסד זכויות סוציאליות עקב תאונת דרכים

 97. הגבלה קשה בתנועות הגב עקב תאונת דרכים

 98. ערעור על דחיית תביעה בגין תאונת דרכים

 99. הפרעת דחק פוסט-טראומטית לאחר תאונת דרכים

 100. תאונת דרכים: רכב נסע החליק והתנגש בקיר

 101. נטל השיכנוע בעניין התרחשות תאונת דרכים

 102. תאונת דרכים למי שאינו אזרח ותושב ישראל

 103. סטיה בדרך במקובלת לעבודה - תאונת דרכים

 104. ערעור על גובה הפיצוי לנפגעת תאונת דרכים

 105. מתי מתחיל מרוץ ההתיישנות בתאונת דרכים ?

 106. פגיעה בתאונת דרכים בעת נהיגה בדרך לעבודה

 107. האם חל החריג הקבוע בסעיף 7 לחוק הפלת"ד ?

 108. פיצויים לנפגעי תאונות דרכים עם תסמונת RSD

 109. ערעור על פיצויים לקטין שנפגע בתאונת דרכים

 110. תאונת דרכים ללא נכות - טיפולי פיזיותרפיה

 111. פגיעה במהלך סיוע לנפגעים לאחר תאונת דרכים

 112. פיצויים לנפגע בתאונת דרכים עם מספר כלי רכב

 113. ערעור לעליון על גובה הפיצויים בתאונת דרכים

 114. פגיעה ביד ימין במהלך תאונת דרכים בעת חופשה

 115. תאונת דרכים 3% נכות בגין הגבלה קלה בתנועות

 116. עובד שנפגע בתאונת דרכים שהתרחשה ברכב המעביד

 117. תאונת דרכים כדי ירידה מהרכב לצורך המשך נסיעה

 118. ערעור על דחיית תביעת פיצויים בגין תאונת דרכים

 119. תאונת דרכים ביציאה מחניון על מנת להשתלב ימינה

 120. גרסה ראשונית להתרחשות תאונת דרכים במסמכים הרפואיים

 121. תאונת דרכים בת"א בתוך המתחם הכניסה לשדה התעופה דוב

 122. פסקי דין פיצויים לנפגעי תאונות דרכים עם תסמונת crps

 123. תחולה טריטוריאלית - חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים

 124. האם נפגע תאונת דרכים חייב למצות את הליכי קביעת נכותו ?

 125. תאונת דרכים בדרך איילון לכיוון צפון מתחת לגשר וולפסון

 126. נפגע בתאונת דרכים כאשר נפל מטנדר בזמן עבודתו (בחקלאות)

 127. מורה עתרה לפיצוי על פי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים

 128. תאונת דרכים בנסיעה לאחור באופן מפתיע - פגיעה קשה בגב תחתון

 129. תאונת דרכים: "contution" ("חבלה") במותן, בירך ימין ובגב תחתון

 130. צורת נזקים עקב תאונת דרכים המותירה סימני שאלה על הוכחת התביעה

 131. תאונת דרכים - החזר 80% מסך הגמלאות והתשלומים ששילם ביטוח לאומי

 132. ארבע תביעות בגין נזקים שנגרמו לכלי רכב שונים אשר היו מעורבים בתאונת דרכים

 133. שאלות ותשובות

רקע תחתון



שעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+



רקע תחתון