הגנת הסתכנות מרצון

הגנת "הסתכנות מרצון", קבועה בהוראת סעיף 5 לפקודת הנזיקין.

קבלת טענה זו מותנית במילוי שלושה תנאים:


ידיעת התובע אודות הסיכון, לרבות הערכת אופיו המסוכן;
חשיפת התובע למצב זה;
רצון התובע לחשוף עצמו לסיכון.


ידיעה על התרחשות הנזק אינה רק ידיעה על העובדות היוצרות את הסכנה, אלא גם הערכת מהותה של הסכנה. "החשיפה" משמעה לא רק ידיעה על דבר התרחשות הנזק, אלא חשיפה לתוצאות המשפטיות של הנזק. אין ראייה שהתובע הסכים לוותר על זכותו לתבוע פיצוי מן הנתבעת בשל עוולה שביצעה כלפיו ונזק שנגרם לו, לטענתו (ע"א 1365/97 מחמוד נ' מדינת ישראל, לא פורסם (6.12.06); ע"א 971/03 בגא נ' מלול, לא פורסם (10.11.05); ע"א 1345/97 מחמוד נ' מדינת ישראל, פ"ד נט(3) 193 (2004); טדסקי, אנגלרד, ברק, חשין דיני הנזיקין תורת הנזיקין הכללית, 308 ואילך (תשל"ז)).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. התיישנות בנזיקין

 2. אחריות שולח בנזיקין

 3. הגנת הסתכנות מרצון

 4. פיצול הדיון בנזיקין

 5. חלוקת אחריות בנזיקין

 6. אחריות שילוחית בנזיקין

 7. אחריות המשטרה בנזיקין

 8. תביעת נזיקין נגד מצרים

 9. סעיף 7א לפקודת הנזיקין

 10. פיצויים עונשיים בנזיקין

 11. רשלנות לפי פקודת הנזיקין

 12. אחריות בעל מקרקעין בנזיקין

 13. תביעת נזיקין בגין העמדה לדין

 14. תביעת נזיקין בגין כליאת שווא

 15. סעיף 5א' לחוק הנזיקים האזרחיים

 16. אין לתת לתובע ליהנות מפרי חטאו

 17. תביעת נזיקין בגין התנהגות מעקלים

 18. אחריות הורים בנזיקין למעשי ילדיהם

 19. פיצוי בנזיקין בגין עוולת כליאת שווא

 20. אחריות משדל - סעיף 12 לפקודת הנזיקין

 21. נזיקין - שלט האוסר כניסה מתנער מאחריות

 22. תביעה לפי פקודת הנזיקין בגין תאונת דרכים

 23. דוגמא לתביעת נזיקין בתאונת דרכים ללא ביטוח

 24. תביעה לפיצויים בגין נזקי גוף על פי פקודת הנזיקין

 25. דחיית תביעת נזיקין מחמת התיישנות ממועד גילוי הנזק

 26. נזיקין - סעיף 41 לפקודת הנזיקין – " הדבר מדבר בעד עצמו"

 27. על פי סעיף 78 לפקודת הנזיקין גם הורה זכאי לפיצוי כתלוי במקרים המתאימים

 28. השכר הממוצע במשק כמדד לאומדן שכר ניזוק על פי פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 29. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון