הודעה על הפרת חוזה תוך זמן סביר

סעיף 8 לחוק החוזים תרופות בשל הפרת חוזה תשל"א-1970, על הנפגע להודיע על ההפרה בתוך זמן סביר מהמועד בו נודע לו עליה.
אי ביטול ההסכם תוך זמן סביר נחשב לויתור על זכות הביטול.

השופטת בן-פורת ציינה בע"א 252/78 - אליעזר ברון נ' מנדיס . פ"ד לג(2), 437 ,עמ' 440-441, תוך הפניה להלכות קודמות:

"... בע"א 649/73 (יצחק קפולסקי נגד גני גולן בע"מ, ואח', פ"ד כח(2) 291), בדק השופט עציוני אם אישור קבלה של סכום כסף על חשבון בית בכתובת פלונית, תוך צייון המחיר הכולל, מהווה התחייבות בכתב מספקת מצד המוכר, היינו אם מכיל האישור את התנאים ההכרחיים לעסקה מעין זו. ללמדך שקבלה המכילה את הפרטים הדרושים יכולה לספק את דרישותיו של סעיף 8 לחוק. ואמנם בע"א 235/75 (חסן ערפאת קאדרי נגד מסדר האחיות צ'רלס הקדוש, פ"ד ל(1) 800), פסק בית-המשפט, מפי השופט ויתקון, כי קבלה שניתנה כנגד סכום כסף ששולם על חשבון חלקת קרקע מסויימת, תוך השלמת הפרטים המהותיים על-ידי הוראות החוק, היא מסמך שעונה על דרישות סעיף 8...".לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הפרת חוזה בניה

 2. הפרת הסכם מייסדים

 3. הפרת הסכם פרסום כתבה

 4. הפרת הסכם למכירת מגרש

 5. הפרת הסכם לביצוע עבודה קבלנית

 6. הפרת הסכם טיפולי הפריה בחו''ל

 7. הפרת הסכם עקרונות לחיסול חברה

 8. הפרת הסכם זיכיון דומינוס פיצה

 9. הפרת חוזה שירות למוצרים ביתיים

 10. הודעה על הפרת חוזה תוך זמן סביר

 11. כתב תביעה פיצויים מוסכמים הפרת הסכם

 12. הפרת הסכם עקב אי אספקת השתילים בזמן

 13. תביעה בגין הפרת הסכם פרסום שלטי חוצות

 14. ביטול הבטחה לעובד עקב הפרת הסכם סודיות

 15. תביעה בטענת הפרת הסכם מופע ליום העצמאות

 16. טענת הפרת הסכם - אי המצאת מסמך כוונות בזמן

 17. תביעה בגין הפרת הסכם למתן שירותי פיקוח על עבודות בניה

 18. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון