החזקה המרבה

בתיקון מספר 8 הוגדרה תאונת דרכים בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה1975- (להלן - החוק), בדרך של הגדרה בסיסית, שלש חזקות מרבות וחזקה ממעטת.

בשלב הראשון של ההליך הפרשני, באשר לתחולת חוק, יש לבחון האם הארוע נופל למסגרת ההגדרה הבסיסית של תאונת דרכים. אם מגיעים למסקנה שהארוע נופל למסגרת זו נסתיימה מלאכת הפרשנות. אם המסקנה שלילית עוברים לשלב השני.

בשלב השני יש לבחון אם המקרה נופל לאחת מהחזקות המרבות. הנטל הוא על הטוען לקיומה של חזקה חלוטה מרבה. אם בית המשפט מגיע למסקנה שהמקרה שלפניו אינו נופל במסגרת ההגדרה הבסיסית או אחת מהחזקות המרבות, יש לבחון אם חלה החזקה הממעטת.

כדי להוכיח קיום החזקה המרבה, יש להוכיח קיום היסודות הבאים:ב


"מאורע".
שנגרם "עקב"
"ניצול הכוח המכני"
של "הרכב"
בעת ניצול הכח המכני לא שינה הרכב את יעודו. הנטל להוכיח יסודות אלו הוא על

התובעים, כאמור.


קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא החזקה המרבה:

הטענות

1. לפי האמור בכתב התביעה נהרג המנוח בתאונת דרכים ביום 10.10.96 על ידי משאית בקרית ספר, בעת שהיה הולך רגל. המנוח עמד על פיגומים של בנין והחזיק בצינור שהזרים בטון מהמשאית. הזרמת הבטון נעשתה על ידי שימוש שעשה המנוח במשאית. תוך כדי הזרמת הבטון פגע הצינור במנוח והעיפו לאדמה. המנוח נפטר במקום. התביעה הוגשה נגד חברת הביטוח שביטחה את המשאית ונגד הנתבעים 3-2 שהיו הבעלים או המשתמשים של המשאית ולחילופין הוגשה תביעה גם נגד הקבלן הראשי של האתר ונגד חברת הביטוח שלו (נתבעים 6-5).
הנתבעים 3-1 טוענים שאין מדובר בתאונת דרכים, משום שהתאונה ארעה תוך שקיעת הזרוע השמאלית הקדמית שתמכה במשאית. השקיעה ארעה משום כובד המשאית שעמדה על כיס אויר, מתחת לפני השטח המהודק. עקב שקיעת זרוע התמיכה במשאית הזדעזעו כלפי מטה המשאית, מתקן משאבת הבטון והמנוף. המנוח, שעמד על תבנית יציקת העמוד וכיוון את קצה צינור הגומי התלוי בקצה המנוף, איבד את שיווי משקלו ונפל אחורנית.
הנתבע 4 הצטרף לטענה שהתאונה ארעה עקב יצוב, העמדה והתקנה קלוקלת ורשלנית של המשאית.

2. בהחלטה שנתנה ביום 30.11.97 קבעתי שבשלב הראשון יש להחליט בשאלה האם הארוע הינו תאונת דרכים.

המסגרת הנורמטיבית

3. בתיקון מספר 8 הוגדרה תאונת דרכים בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה1975- (להלן - החוק), בדרך של הגדרה בסיסית, שלש חזקות מרבות וחזקה ממעטת.


בשלב הראשון של ההליך הפרשני, באשר לתחולת חוק, יש לבחון האם הארוע נופל למסגרת ההגדרה הבסיסית של תאונת דרכים. אם מגיעים למסקנה שהארוע נופל למסגרת זו נסתיימה מלאכת הפרשנות. אם המסקנה שלילית עוברים לשלב השני.
בשלב השני יש לבחון אם המקרה נופל לאחת מהחזקות המרבות. הנטל הוא על הטוען לקיומה של חזקה חלוטה מרבה. אם בית המשפט מגיע למסקנה שהמקרה שלפניו אינו נופל במסגרת ההגדרה הבסיסית או אחת מהחזקות המרבות, יש לבחון אם חלה החזקה הממעטת.

4. אין מחלוקת שהשאלה היחידה שעומדת לפני, היא השאלה האם חלה החזקה החלוטה המרבה שלפיה יש לראות כתאונת דרכים מאורע שנגרם עקב ניצול הכח המכאני של הרכב ובלבד שבעת השימוש לא שינה הרכב את ייעודו המקורי. חזקה זו נועדה להחיל את החוק גם על תאונות הנגרמות בשל שימוש בכח מוטורי של הרכב שלא למטרות תחבורה אלא למטרות חקלאיות או תעשיתיות. לחזקה זו אין לתת פירוש מרחיב. חזקה מרבה זו עוסקת במקרים שבהם הרכב הוא "רב תכליתי" - רכב שמיועד על פי ייעודו המקורי לא רק לנסיעה אלא גם לעשית פעולות נוספות - שאינן נופלות לגדר ההגדרה הבסיסית - המנצלות את כוחו המכני של הרכב. במסגרת חזקה זו נדרש שהתאונה עצמה תיגרם עקב ניצול כוחו המכאני של הרכב, להגשמתן של פעולות נוספות אלה ובלבד שאותה עת לא שינה הרכב את ייעודו המקורי. לא ניגרם הנזק עקב ניצול הכוח המכאני של הרכב, לא תחול החזקה המרבה. במלים אחרות, נידרש קשר סיבתי עובדתי ומשפטי בין הניצול של הכוח המכאני לבין התאונה. המבחן לקשר סיבתי על פי החוק הינו מבחן הסיכון (רע"א 8061/95 עוזר נ' אררט חברה לביטוח בע"מ, נ(3) 532; ע"א 6000/93 עיזבון קואסמה נ' רג'בי, פ"ד נ(3), 661; ע"א 4469/95 דראושה נ' אררט חברה לביטוח בע"מ, פ"ד נ(3), 475; רבלין, תאונות דרכים (1995), סעיף 80 עמ' 92; סעיפים 108-105, עמ' 113-112).

הראיות

5. עסאת מוסטאפה, ע"ת 1, העיד שהמקרה ארע כאשר המשאבה התהפכה והמנוח קיבל מכה בראש או בצואר או בגב מהחלק העליון של צינור הגומי (עמ' 2). נראה שכוונת העד היא שהזרוע של המנוף החלה ליפול לכיוון המנוח. העד הבחין שמתחת לרגל אחת של המשאבה היה חלל בינה לבין האדמה, ולכן הניחו עץ בעובי של 70 סמ' מתחתיה כדי ליצבה. העד לא שלל את האפשרות שאולי היו עוד עצים לתמיכה. בעת ארוע התאונה, עמד המנוח על קרשים שחיברו בין שני עמודים.
עד התביעה השני יוסף נסאר הוסיף פרט חשוב שלפיו הוא ראה שכאשר המשאבה החליקה שהרגל שלה התעקמה. כשהרגל של המשאבה יצאה מהמקום, הזרוע נפלה על המנוח (עמ' 6). העד הוסיף ואמר שהצינור הוא שפגע במנוח ופתח לו את הראש (שם).


המעביד של המנוח, ע"ת 3, אישר שמאחר ופני השטח היו משופעים, שמו קרשים מתחת לאחת מהרגלים, כדי לאזנה.

הערכת העדויות

6. כפי שניתן לראות בברור מהפרוטוקול, ע"ת מס' 2 אינו ראוי לאמון (ראה דבריו בעמ' 8-7) הוא ענה תשובה מיוזמתו והתחמק ממתן תשובה. כמו כן הוא דבר עם ע"ת 1 לפני מתן עדותו.
עדותו של ע"ת 1 נראתה לי יותר אמינה, אם כי היו מספר סתירות בעדותו באשר למיקומו לפני ואחרי התאונה והאם ראה את הצינור בידי המנוח.

האם הוכחה החזקה המרבה

7. כדי להוכיח קיום החזקה המרבה, יש להוכיח קיום היסודות הבאים:ב
(1) "מאורע". (2) שנגרם "עקב" (3) "ניצול הכוח המכני" (4) של "הרכב" (5) בעת ניצול הכח המכני לא שינה הרכב את יעודו. הנטל להוכיח יסודות אלו הוא על התובעים, כאמור.

ב"כ הנתבעים 3-1 (להלן - הנתבעים) טוען שלא הוכחו מספר יסודות:ו
(1) לא הוכח שהתקיים היסוד של ניצול הכוח המכני של הרכב. לטענתו אין הוכחה שמשאית הבטון וזרוע המנוף הופעלו על ידי מנוע המשאית ושהפעלה זו היא שגרמה לפגיעה במנוח. ב"כ הנתבעים מפנה לסעיף 7 (א) לכתב ההגנה, שם הוכחש האמור בסעיף 5 לכתב התביעה המתוקן, שבו מובאת הגירסה בדבר אופן ארוע התאונה. טענה זו אינה מדויקת שכן בסעיף 7 (ב) לכתב ההגנה, מובאת גירסתם של הנתבעים. מקריאת האמור שם, הגם שהדבר לא נאמר במפורש, ניתן להסיק שמשאבת הבטון הופעלה תוך ניצול הכוח המכני של הרכב. גם אני, כשקראתי לתומי את כתב ההגנה, הייתי סבור ששאלה זו אינה במחלוקת בין הצדדים.

8. על התובעים היה להראות מה גרם לתאונה. מעדותו של עד תביעה 1, שלה כאמור האמנתי, הוא ראה שהמשאבה התהפכה ועקב כך הזרוע שלה נפלה והמנוח קיבל מכה מהצינור שהחזיק בידיו.

9. מעדותו של עד זה אי אפשר לומר שהתאונה ארעה עקב ניצול הכח המכני, של הרכב וזאת על פי מבחן הסיכון. אפילו אקבל את עדותו של ע"ת 2 שהגורם לתאונה הוא החלקת רגל המשאבה שמתחת לרגל שלה היתה קורת עץ, אין יודע אם ההחלקה היתה מחמת רעידות המשאבה או שמא בגין שבר מכני ברגל. כיוון שכך, לא הוכח קשר סיבתי עובדתי שהתאונה ארעה עקב ניצול הכח המכני של הרכב ולפיכך גם לא הוכח קשר סיבתי משפטי ובמלים

אחרות, האם הנזק שנגרם הוא בתחום הסיכון שניצול הכוח המכאני ליעודו המקורי הלא תעבורתי יצר (ע"א 6000/93, הנ"ל, שם, עמ' 673).

10. ולבסוף, ספק אם צודק ב"כ הנתבעים גם בטענתו הנוספת שלא הוכח שלמשאית היה יעוד רב או דו תכליתי, משמע שלמשאית היה גם יעוד תעבורתי וזאת משום שסעיף 6 לכתב התביעה המתוקן לא הוכחש. בסעיף זה נאמר שהנתבעת 1 ביטחה את המשאית לפי פקודת הביטוח (כלי רכב מנועי).

ס י כ ו ם

התביעה נגד הנתבעים 3-1 נדחית.
התובעים ישלמו לנתבעים הוצאות בסך 6,000 ש"ח בצירוף מע"מ ובצירוף רבית והצמדה כדין.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. המבחן הייעודי

 2. החזקה המרבה

 3. כאב וסבל מלא

 4. תאונות דרכים קלות

 5. תאונת דרכים עצמאי

 6. מהי תאונת דרכים ?

 7. מחפרון תאונת דרכים

 8. הסעת נוסעים בתשלום

 9. תאונת דרכים בכוונה

 10. תאונת דרכים ללא מגע

 11. תאונת דרכים מכוונת

 12. תאונת דרכים של מורה

 13. תאונת דרכים במתכוון

 14. 20% נכות תאונת דרכים

 15. תאונת דרכים 20% נכות

 16. סעיף 6 ב לחוק הפלת''ד

 17. תאונות דרכים פגע וברח

 18. תאונת דרכים עולה חדשה

 19. 23% נכות בתאונת דרכים

 20. צליעה עקב תאונת דרכים

 21. תאונת דרכים 37% נכות

 22. תאונת דרכים טרנספורטר

 23. תאונת דרכים ילד בן 13

 24. טריקת דלת תאונת דרכים

 25. פגיעה ברכב בפניית פרסה

 26. טיפול דרך תאונת דרכים

 27. פגיעת ראש בתאונת דרכים

 28. פגיעה ברכב לימוד נהיגה

 29. תאונת דרכים בגלל צפירה

 30. התאמת דיור תאונת דרכים

 31. תאונת דרכים פגיעה בטחול

 32. איבוד הכרה בתאונת דרכים

 33. החלפת גלגל תאונת דרכים

 34. פגיעה בירך בתאונת דרכים

 35. התחזות נפגע תאונת דרכים

 36. טעינה ופריקה תאונת דרכים

 37. התעלפות לאחר תאונת דרכים

 38. שוד דרכים - תאונת דרכים

 39. תאונת דרכים פגיעה בפנים

 40. תאונת דרכים קלה של ילדים

 41. הוכחת גרסה לתאונת דרכים

 42. פגיעה מוחית בתאונת דרכים

 43. פריקה וטעינה תאונת דרכים

 44. תאונת דרכים בכניסה לקיבוץ

 45. ביטוח סחר רכב תאונת דרכים

 46. תאונת דרכים לא תושב ישראל

 47. תאונת דרכים בשירות לאומי

 48. פציעה קשה ביד בתאונת דרכים

 49. תובע סדרתי על תאונות דרכים

 50. קומה (תרדמת) - תאונת דרכים

 51. תאונת דרכים נוסע מחוץ לרכב

 52. העמסת רכב על גרר תאונת דרכים

 53. חתכים בפנים עקב תאונת דרכים

 54. ביטוח תאונת דרכים גורר נגרר

 55. תאונת דרכים בגלל סטיה שמאלה

 56. פגיעה קלה מאוד בתאונת דרכים

 57. בעיות נפשיות עקב תאונת דרכים

 58. ירידה בהכנסה עקב תאונת דרכים

 59. תאונת דרכים עולה חדשה מרוסיה

 60. תאונת דרכים לאחר שחרור מהצבא

 61. תאונת דרכים קטין פחדים חרדות

 62. קרע בעורק הטחול בתאונת דרכים

 63. פגיעה נפשית עקב תאונת דרכים

 64. זיהוי הרכב הפוגע בתאונת דרכים

 65. פגיעה ברקמת המוח בתאונת דרכים

 66. תאונת דרכים דיסקופטיה ניוונית

 67. תאונת דרכים בגלל מחסום משטרתי

 68. חובת הקטנת הנזק בתאונות דרכים

 69. תאונת דרכים בזמן תיקון טרקטור

 70. תאונת דרכים צליפת שוט 3% נכות

 71. שימוש במשאבת בטון תאונת דרכים

 72. פגיעה בפרק הירך בתאונת דרכים

 73. שיתוק בגפיים בגין תאונת דרכים

 74. קשר בין כאבי ראש לתאונת דרכים

 75. קרעים בכבד ובטחול בתאונת דרכים

 76. תאונת דרכים בכניסה למעלה אדומים

 77. נכות אורטופדית 25% בתאונת דרכים

 78. חייל בשירות סדיר - תאונת דרכים

 79. אי הרגשת כאבים אחרי תאונת דרכים

 80. נכות תפקודית בעקבות תאונת דרכים

 81. קשיים בהליכה בעקבות תאונת דרכים

 82. תאונת דרכים בין שני רכבים פרטיים

 83. הכרעה בסוגיית החבות בתאונת דרכים

 84. פגיעה בפנים של ילדה בתאונת דרכים

 85. לקיחת רכב ללא רשות - תאונת דרכים

 86. הנשמה מלאכותית בעקבות תאונת דרכים

 87. סתירות בגרסה של התובע בתאונת דרכים

 88. תאונת דרכים לאחר פניית פרסה ברמזור

 89. פיצוי 25% בתאונת דרכים בדרך לעבודה

 90. תאונת דרכים בנתיב האמצעי מתוך שלושה

 91. תאונת דרכים בגלל התעטשות בזמן נהיגה

 92. תאונת דרכים של נהג שנהג ברכב של אביו

 93. אי קבלת טיפול רפואי לאחר תאונת דרכים

 94. זריקת חפץ על רכב - האם תאונת דרכים ?

 95. פחד מחושך אצל ילדים לאחר תאונת דרכים

 96. הפסד זכויות סוציאליות עקב תאונת דרכים

 97. הגבלה קשה בתנועות הגב עקב תאונת דרכים

 98. ערעור על דחיית תביעה בגין תאונת דרכים

 99. הפרעת דחק פוסט-טראומטית לאחר תאונת דרכים

 100. תאונת דרכים: רכב נסע החליק והתנגש בקיר

 101. נטל השיכנוע בעניין התרחשות תאונת דרכים

 102. תאונת דרכים למי שאינו אזרח ותושב ישראל

 103. סטיה בדרך במקובלת לעבודה - תאונת דרכים

 104. ערעור על גובה הפיצוי לנפגעת תאונת דרכים

 105. מתי מתחיל מרוץ ההתיישנות בתאונת דרכים ?

 106. פגיעה בתאונת דרכים בעת נהיגה בדרך לעבודה

 107. האם חל החריג הקבוע בסעיף 7 לחוק הפלת"ד ?

 108. פיצויים לנפגעי תאונות דרכים עם תסמונת RSD

 109. ערעור על פיצויים לקטין שנפגע בתאונת דרכים

 110. תאונת דרכים ללא נכות - טיפולי פיזיותרפיה

 111. פגיעה במהלך סיוע לנפגעים לאחר תאונת דרכים

 112. פיצויים לנפגע בתאונת דרכים עם מספר כלי רכב

 113. ערעור לעליון על גובה הפיצויים בתאונת דרכים

 114. פגיעה ביד ימין במהלך תאונת דרכים בעת חופשה

 115. תאונת דרכים 3% נכות בגין הגבלה קלה בתנועות

 116. עובד שנפגע בתאונת דרכים שהתרחשה ברכב המעביד

 117. תאונת דרכים כדי ירידה מהרכב לצורך המשך נסיעה

 118. ערעור על דחיית תביעת פיצויים בגין תאונת דרכים

 119. תאונת דרכים ביציאה מחניון על מנת להשתלב ימינה

 120. גרסה ראשונית להתרחשות תאונת דרכים במסמכים הרפואיים

 121. תאונת דרכים בת"א בתוך המתחם הכניסה לשדה התעופה דוב

 122. פסקי דין פיצויים לנפגעי תאונות דרכים עם תסמונת crps

 123. תחולה טריטוריאלית - חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים

 124. האם נפגע תאונת דרכים חייב למצות את הליכי קביעת נכותו ?

 125. תאונת דרכים בדרך איילון לכיוון צפון מתחת לגשר וולפסון

 126. נפגע בתאונת דרכים כאשר נפל מטנדר בזמן עבודתו (בחקלאות)

 127. מורה עתרה לפיצוי על פי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים

 128. תאונת דרכים בנסיעה לאחור באופן מפתיע - פגיעה קשה בגב תחתון

 129. תאונת דרכים: "contution" ("חבלה") במותן, בירך ימין ובגב תחתון

 130. צורת נזקים עקב תאונת דרכים המותירה סימני שאלה על הוכחת התביעה

 131. תאונת דרכים - החזר 80% מסך הגמלאות והתשלומים ששילם ביטוח לאומי

 132. ארבע תביעות בגין נזקים שנגרמו לכלי רכב שונים אשר היו מעורבים בתאונת דרכים

 133. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון