חיוב תובע (חברה) בהפקדת ערובה

כאשר התובעת היא חברה מוגבלת במניות גוברת הוראת סעיף 353א לחוק החברות על הוראת תקנה 519 לתקנות (ראו: עניין ל.נ. הנדסה ממוחשבת, בפסקה 11 לפסק-הדין).

עוד נפסק כי סוגיית חיובה של חברה-תובעת בהפקדת ערובה נבחנת בשלושה רבדים; ראשית, יש לבחון את מצבה הכלכלי של החברה. שנית, יש לבחון אם נסיבות העניין מצדיקות את חיובה של החברה בהפקדת ערובה, וההנחה היא כי לגבי חברות החיוב בהפקדת ערובה הוא הכלל והפטור הינו החריג; לבסוף יש לבחון את סיכויי התביעה ובעניין זה הנטל להוכיח שנסיבות העניין מצדיקות לפטור את החברה מהפקדת ערובה הוא נטל המוטל על כתפי החברה-התובעת, ועל דרך הכלל אין מקום לבחינה מעמיקה של סיכויי ההליך ויש להיזקק לשיקול אחרון זה רק מקום שבו מדובר בסיכויים גבוהים ביותר או קלושים ביותר. עם זאת, גם משהגיע בית המשפט לכלל מסקנה כי יש הצדקה לחיובה של החברה התובעת בהפקדת ערובה, עליו לקבוע את שיעורה באופן מידתי המאזן כראוי בין כלל השיקולים הצריכים לעניין (עניין ל.נ. הנדסה ממוחשבת, בפסקה 13 לפסק-הדין).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. "ערובה סבירה אחרת"

 2. ערר על שחרור בערובה

 3. הפקדת ערובה חברה זרה

 4. ערובה להוצאות חברה זרה

 5. בר"ע על החלטה להפקדת ערובה

 6. השיקולים להטלת ערובה על חברה

 7. ערובה להוצאות בערעור מע''מ

 8. בקשה להפקדת ערובה עובדת זרה

 9. חיוב חברה בפירוק בהפקדת ערובה

 10. חיוב חברה מחו''ל להפקדת ערובה

 11. חיוב תובע (חברה) בהפקדת ערובה

 12. ערובה להוצאות חברה בהליכי פירוק

 13. הפקדת ערובה בערעור בית דין לעבודה

 14. בקשה לחיוב תובע שכנגד בהפקדת ערובה

 15. חיוב חברה להפקיד ערובה להבטחת הוצאות

 16. ערובה להוצאות תובע מחוץ לתחום השיפוט

 17. ערובה להבטחת הוצאות בסך 5% מסכום התביעה

 18. אי תשלום פסק דין עילה לחיוב בערובה בערעור

 19. בקשה מטעם הנתבע לחיוב התובע בערובה להוצאות

 20. בקשה לחיוב התובע בהפקדת ערובה בתביעת נזיקין

 21. בקשת הנתבע לחיוב התובע בהפקדת ערובה להוצאות

 22. ערעור על החלטה שלא לחייב אזרח זר בהפקדת ערובה

 23. בקשה להחזר כספי הערובה להוצאות שהופקדו בקופת בית המשפט

 24. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון