ערעור על הנזק

ככלל, ערכאת הערעור אינה מתערבת בשיעור הנזק שקבעה הערכאה הדיונית, ככל שהדבר מבוסס על חומר הראיות ומנומק כראוי, אלא במקרים חריגים, כאשר גם במקרים אלה אין ערכאת הערעור נדרשת לחישוב מחודש של גובה הפיצויים בכל אחד מראשי הנזק בנפרד, אלא בוחנת את סבירותו של הסכום הכולל שנפסק, ובוחנת האם נפלו טעויות בולטות בחישוב הנזק, וכפי שנפסק לא אחת:

"הכלל הוא שבערעורים בשאלת גובה הנזק אין מקום לכך שבית המשפט שלערעור יערוך 'סיבוב שני' של חישוב הפיצויים. ערכאת הערעור עשויה שלא להידרש לכל אחד מראשי הנזק שנפסקו על ידי הערכאה הדיונית, אלא לבחון את סבירותו של הסכום הכולל שנפסק וכן לברר אם קיימות טעויות בולטות בחישוב" [ע"א 10670/05 אישי ישיר חברה לביטוח בע"מ נ' אבו עגאג (20.01.09)].
 
וכן:
"זאת גם באותם המקרים אשר בהם סבור בית משפט של ערעור כי בפריט כזה או אחר היה הוא פוסק סכום שונה פחות או יותר מן הסכום שפסקה הערכאה הדיונית, ובלבד שלא נפלה טעות בולטת בהערכת הנזק" [ע"א 4484/08 אשר סויסה נ' קרנית, קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים (05.07.2009)].לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ערעור על הנזק

 2. ערעור על שיבוץ לגן

 3. ערעור תשלומי איזון

 4. ערעור על החלטה אחרת

 5. ערעור על חלוקת רכוש

 6. ערעור על פסיקת הוצאות

 7. ערעור על חיוב בהוצאות

 8. עילות לקיום משפט חוזר

 9. ערעור על ממצאי מהימנות

 10. זכות ערעור של עד במשפט

 11. מהו תיק מוצגים בערעור ?

 12. מחיקת סעיפים מכתב הערעור

 13. דוגמא לערעור בתיק פלת''ד

 14. ערעור על הטלת עיצום כספי

 15. ערעור על אי הכרה בטינטון

 16. ערעור על צירוף צד לתביעה

 17. ערעור על ממצאים עובדתיים

 18. ערעור על החלטת אגף השיקום

 19. ערעור על החלטה אחרת של רשם

 20. ערעור על החייאת הליך משפטי

 21. ערעור על החלטת לוח הזכויות

 22. התערבות ערכאת הערעור – פסיקה

 23. טעות בחישוב המועד להגשת ערעור

 24. ערעור על גובה הנזק בתיק פלת''ד

 25. ערעור על 50% אובדן כושר להשתכר

 26. ערעור על תשלום בגין שירותי בניה

 27. עיכוב כספי פיצויים עקב הגשת ערעור

 28. פסיקת הוצאות על מחיקת ערעור מנהלי

 29. הגשת ערעור לא מעכבת מימוש פסק דין

 30. בקשה לתיקון הודעת הערעור סעיף 204

 31. ערעור לבית המשפט העליון כנגד פסק דין

 32. איחור קל בהגשת ערעור עקב טעות משרדית

 33. ערעור על פיצויי הפסדי השתכרות נמוכים

 34. ערעור על סמכות בית המשפט לענייני משפחה

 35. ערעור כי המערער איבד 65% מכושרו להשתכר

 36. ערעור של עובדים על החלטות המנהל המיוחד

 37. האם אפשר לבקש "משפט חוזר" בהליך אזרחי ?

 38. ערעור כי המערער לא איבד 50% מכושרו להשתכר

 39. ערעור על פסק דין של בית משפט לענייני משפחה

 40. ערעור על החלטת בית משפט השלום שלא לפסול עצמו

 41. ערעור על ''החלטה'' המהווה פסק דין לצורכי ערעור

 42. דחיית התביעה נגד אחד הנתבעים - זכות ערעור לשני

 43. ערעור על דחיית תביעה לשיקום מקצועי לנפגעי עבודה

 44. ערעור כי המערערת לא איבדה 50% מכושרה לתפקד במשק הבית

 45. ערעור לפי סעיף 213 כי המערערת לא איבדה 50% מכושרה להשתכר

 46. ערעור על הכרעת דין ועל גזר הדין של בית המשפט לעניינים מקומיים

 47. בקשת ערעור בה חויבה המערערת לשאת בהוצאות ב"כ התובע בסך 3,000 ₪

 48. המועד להגשת ערעור מינהלי נקבע בתקנה 23 לתקנות בתי משפט לענינים מינהליים (סדרי דין)

 49. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון