פגיעה נפשית עקב תאונת דרכים

לתובעת נקבעה נכות רפואית של 15 אחוזים לצמיתות בתחום הנפשי, כתוצאה מתאונת דרכים.

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא נכות נפשית עקב תאונת דרכים / פגיעה נפשית עקב תאונת דרכים:

1. התובעת נולדה ביום 30.12.44 נשואה ואם ל3- ילדים, מורה ועובדת מעבדה במקצועה, והיא מתגוררת במושב ברק בחבל תענך. היא נפגעה בתאונת דרכים מיום 30.5.95 והנתבעת חייבת בפיצוייה על נזקי הגוף שנגרמו לה בתאונה.

2. ממקום התאונה, סמוך לצומת הצ'קפוסט, נלקחה התובעת לבית החולים רמב"ם בחיפה שם אושפזה במחלקה הכירורגית עד ליום 2.6.95. בתאונה נגרמו חבלת ראש וזעזוע מוח, היו הקאות, אובדן הכרה קצר, אמנזיה ופצע בקרקפת. בדיקת סי.טי. לא העלתה ממצא.

לצורך קביעת מצבה נבדקה התובעת על ידי שני מומחים רפואיים:ב פרופ' שרף נתן חוות דעת בתחום הנוירולוגי. פרופ' אהוד קליין בדק את מצבה בתחום הנפשי. לפי חוות דעתו של פרופ' שרף מיום 20.8.98, נזקקה התובעת למעקב רפואי בקופ"ח "לין" ובמרפאות החוץ של בית החולים בעפולה, ובעת בדיקתו היא לא נזקקה לטיפול רפואי קבוע. היא התלוננה על קשיים בשינה, חרדות, קושי לנהוג, חשש לחצות כביש וחוסר ריכוז. היא סובלת, לדבריה, מכאבי פרקים, גב, צוואר, ברך ובירך. בניגוד לעבר, היא בוכה בקלות. שוכחת דברים בחיי היומיום, ומדברת בקול רם יתר על המידה. בבדיקתו הוא מצא שהיא "צלולה ומתמצאת היטב... אין קיפוח מוטורי או תחושתית, ההחזרים תקינים סימטרית ואין סימנים צרבלריים". בדיונו התייחס פרופ' שרף למצבה של התובעת קודם לתאונה והגיע למסקנה כי אין לקבוע בעבורה נכות נוירולוגית צמיתה בעקבותיה. הוא המליץ כי תיבדק על ידי פסיכיאטר.


הפסיכיאטר פרופ' קליין נתן חוות דעת מיום 4.5.99 לגבי התובעת. הוא מצא כי ניתן לייחס לתוצאות פגיעת הראש בתאונה קשיים בריכוז ובזכרון, איטיות בחשיבה וקושי בקליטה של מידע מרוכז. לעיתים גם קשיים בשינה וביכולת ההנאה. לאחר התאונה סבלה התובעת, לדעתו של פרופ' קליין "מתגובה הסתגלותית עם מאפיינים דיכאוניים וקיבלה לשם כך טיפול פסיכיאטרי". התובעת חזרה לתיפקוד סביר אך התסמונת שלאחר חבלת ראש, פוביית נהיגה וסימנים של נזק קוגניטיבי עדיין נותרו. ישנם קשיים בריכוז ובקשב ואיטיות מחשבתית, וכן ירידה כללית בבטחון העצמי ובאנרגיה הנפשית. אמנם התובעת הצליחה להשתקם ולחזור לרוב תיפקודיה הקודמים, אך נותרו נזקים האופייניים לתסמונת שלאחר חבלה מוחית. הוא העריך את נכותה ב - 15 אחוזי נכות לצמיתות.

פרופ' קליין נחקר על חוות דעתו. בסופו של דבר, אף שאני סבור שהיתה הפרזת מה בתלונותיה של התובעת ובאופן שבו הציגה את הדברים בפני, וככל הנראה גם בפני הפסיכיאטר, אשר פרטים שונים בעברה לא היו בידיעתו ולא נמסרו לו על ידה, ניתן לומר שאפשר לקבל את מסקנתו של פרופ' קליין, בדבר נכותה של התובעת.

ניתן לקבוע איפוא שלתובעת נכות רפואית של 15 אחוזים לצמיתות בתחום הנפשי, כתוצאה מן התאונה.

3. התובעת נולדה, כאמור, ביום 30.12.44. בעת התאונה היתה בת 50 שנה ו5- חודשים. היא אושפזה משך 4 ימים, ולאחר עוד כ3- חודשים חזרה לעבודתה. היא עבדה בשני מקומות:ו חצי משרה בבית החולים "העמק" בעפולה במחלקה לפגים ותינוקות, עובדת מעבדה, וכן כמורה לביולוגיה וכימיה בבית ספר תיכון "אורט" בבית שאן. ד"ר דני רייך מנהל המחלקה בבית החולים בעפולה, הממונה הישיר על התובעת העיד כי ניתן לומר שבסה"כ תיפקודה של התובעת בעבודתה בבית החולים תקין והיא עובדת לשביעות רצון. אמנם היא מאחרת להגיע לעבודה בבוקר, "ואת זה היא קשרה לתאונה" (עמ' 21 לפרוטוקול), אך לא ניתן לדבר על "דברים שהם מפריעים למטלותיה בעבודה".

באשר למהימנותה של התובעת:נ ניתן להטיל ספקות בקשר לכך. בעמ' 23 נרשמו תשובות מתחמקות, והתרשמות ביהמ"ש היא, כאמור, שישנה הפרזה מצד התובעת הן באשר למצבה השפיר לפני התאונה, והן באשר להשפעת התאונה עליה. מצד שני, עקב התאונה נזקקה התובעת לביקורים רבים אצל הרופאים השונים שטיפלו בה, כפי שהדבר עולה מהחומר הרפואי שהוגש.

4. אנסה להעריך את הנזקים שנגרמו לתובעת באופן הבא:ב

נזק בלתי ממוני - הנכות היא 15 אחוזים לצמיתות; מתקבל סכום של 19,800 ש"ח. יש להפחית 20 אחוזים בגלל הגיל. הסכום המתקבל הוא 15,840 ש"ח. יש להוסיף 1,056 ש"ח עבור האישפוז. סה"כ 16,896 ש"ח. יש לצרף ריבית מיום התאונה עד היום, וריבית והצמדה מעתה ואילך.

הפסד השתכרות מלא בעבר - נראה מתאים להעריך שמשך כחודשיים וחצי לא יכלה התובעת לעבוד, ולאחר מכן יכלה התובעת לחזור לעבודה רגילה. אעריך זאת בסכום של 14,000 ש"ח, לאחר ניכוי מס ההכנסה הנדרש.

הפסד השתכרות חלקי בעבר - מיום 30.7.95 עד היום חלפו 4 שנים ו - 7 חודשים, היינו 55 חודשים. הערכתי היא כי השפעת הנכות על כושר העבודה קטנה משיעור הנכות הרפואית. אעריך את הפסד ההשתכרות בתקופה זו לסכום של 40,000 ש"ח.

הפסד השתכרות בעתיד - לפני התובעת עוד כמעט 10 שנות עבודה. היא חזרה לעבודתה בשני המקומות בהם עבדה קודם לכן, בהוראה ובבית החולים באותו היקף כמקודם. לתאונה השפעה מסויימת על היקף ההשתכרות; אלמלא התאונה היתה יכולה לעבוד מעט יותר בהשוואה להיקף הנוכחי. אעריך את ההפסד בסכום של 70,000 ש"ח.

לא שוכנעתי שנגרמו לתובעת הפסדים בעבודה הקשורה למשק השייך לה ולבעלה במושב "ברק" שבחבל תענך או בעבודות משק הבית. כמו כן לא שוכנעתי שהתובעת נזקקה או נזקקת לעזרת צד שלישי.

5. לאור הנ"ל יהיו הפיצויים כדלקמן:ו


א. נזק בלתי ממוני - 16,896 ש"ח                
ב. הפסד השתכרות מלא בעבר -      14,000       ש"ח      
ג. הפסד השתכרות חלקי בעבר -      40,000       ש"ח      
ד. הפסד השתכרות בעתיד -      70,000       ש"ח      
סה"כ      140,896       ש"ח      

יש להוסיף ריבית לגבי הנזק הבלתי ממוני מיום התאונה ואילך; ריבית על ההפסדים בעבר ממחצית כל תקופה, והכל ישא הפרשי הצמדה וריבית מהיום עד לתשלום.

6. הנתבעת תשלם לתובעת את הוצאות המשפט שנגרמו לה, וכן שכר טרחת עורך דין כדרוש, ומע"מ.

7. הואיל והתובעת הסכימה להחלת דרך הפשרה על התובענה, אני פוטר אותה מאגרת המשפט העשויה להידרש ממנה על פי ס' 6(ג) לתקנות בית המשפט (אגרות), תשמ"ח1987-.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. המבחן הייעודי

 2. החזקה המרבה

 3. כאב וסבל מלא

 4. תאונות דרכים קלות

 5. תאונת דרכים עצמאי

 6. מהי תאונת דרכים ?

 7. מחפרון תאונת דרכים

 8. הסעת נוסעים בתשלום

 9. תאונת דרכים בכוונה

 10. תאונת דרכים ללא מגע

 11. תאונת דרכים מכוונת

 12. תאונת דרכים של מורה

 13. תאונת דרכים במתכוון

 14. 20% נכות תאונת דרכים

 15. תאונת דרכים 20% נכות

 16. סעיף 6 ב לחוק הפלת''ד

 17. תאונות דרכים פגע וברח

 18. תאונת דרכים עולה חדשה

 19. 23% נכות בתאונת דרכים

 20. צליעה עקב תאונת דרכים

 21. תאונת דרכים 37% נכות

 22. תאונת דרכים טרנספורטר

 23. תאונת דרכים ילד בן 13

 24. טריקת דלת תאונת דרכים

 25. פגיעה ברכב בפניית פרסה

 26. טיפול דרך תאונת דרכים

 27. פגיעת ראש בתאונת דרכים

 28. פגיעה ברכב לימוד נהיגה

 29. תאונת דרכים בגלל צפירה

 30. התאמת דיור תאונת דרכים

 31. תאונת דרכים פגיעה בטחול

 32. איבוד הכרה בתאונת דרכים

 33. החלפת גלגל תאונת דרכים

 34. פגיעה בירך בתאונת דרכים

 35. התחזות נפגע תאונת דרכים

 36. טעינה ופריקה תאונת דרכים

 37. התעלפות לאחר תאונת דרכים

 38. שוד דרכים - תאונת דרכים

 39. תאונת דרכים פגיעה בפנים

 40. תאונת דרכים קלה של ילדים

 41. הוכחת גרסה לתאונת דרכים

 42. פגיעה מוחית בתאונת דרכים

 43. פריקה וטעינה תאונת דרכים

 44. תאונת דרכים בכניסה לקיבוץ

 45. ביטוח סחר רכב תאונת דרכים

 46. תאונת דרכים לא תושב ישראל

 47. תאונת דרכים בשירות לאומי

 48. פציעה קשה ביד בתאונת דרכים

 49. תובע סדרתי על תאונות דרכים

 50. קומה (תרדמת) - תאונת דרכים

 51. תאונת דרכים נוסע מחוץ לרכב

 52. העמסת רכב על גרר תאונת דרכים

 53. חתכים בפנים עקב תאונת דרכים

 54. ביטוח תאונת דרכים גורר נגרר

 55. תאונת דרכים בגלל סטיה שמאלה

 56. פגיעה קלה מאוד בתאונת דרכים

 57. בעיות נפשיות עקב תאונת דרכים

 58. ירידה בהכנסה עקב תאונת דרכים

 59. תאונת דרכים עולה חדשה מרוסיה

 60. תאונת דרכים לאחר שחרור מהצבא

 61. תאונת דרכים קטין פחדים חרדות

 62. קרע בעורק הטחול בתאונת דרכים

 63. פגיעה נפשית עקב תאונת דרכים

 64. זיהוי הרכב הפוגע בתאונת דרכים

 65. פגיעה ברקמת המוח בתאונת דרכים

 66. תאונת דרכים דיסקופטיה ניוונית

 67. תאונת דרכים בגלל מחסום משטרתי

 68. חובת הקטנת הנזק בתאונות דרכים

 69. תאונת דרכים בזמן תיקון טרקטור

 70. תאונת דרכים צליפת שוט 3% נכות

 71. שימוש במשאבת בטון תאונת דרכים

 72. פגיעה בפרק הירך בתאונת דרכים

 73. שיתוק בגפיים בגין תאונת דרכים

 74. קשר בין כאבי ראש לתאונת דרכים

 75. קרעים בכבד ובטחול בתאונת דרכים

 76. תאונת דרכים בכניסה למעלה אדומים

 77. נכות אורטופדית 25% בתאונת דרכים

 78. חייל בשירות סדיר - תאונת דרכים

 79. אי הרגשת כאבים אחרי תאונת דרכים

 80. נכות תפקודית בעקבות תאונת דרכים

 81. קשיים בהליכה בעקבות תאונת דרכים

 82. תאונת דרכים בין שני רכבים פרטיים

 83. הכרעה בסוגיית החבות בתאונת דרכים

 84. פגיעה בפנים של ילדה בתאונת דרכים

 85. לקיחת רכב ללא רשות - תאונת דרכים

 86. הנשמה מלאכותית בעקבות תאונת דרכים

 87. סתירות בגרסה של התובע בתאונת דרכים

 88. תאונת דרכים לאחר פניית פרסה ברמזור

 89. פיצוי 25% בתאונת דרכים בדרך לעבודה

 90. תאונת דרכים בנתיב האמצעי מתוך שלושה

 91. תאונת דרכים בגלל התעטשות בזמן נהיגה

 92. תאונת דרכים של נהג שנהג ברכב של אביו

 93. אי קבלת טיפול רפואי לאחר תאונת דרכים

 94. זריקת חפץ על רכב - האם תאונת דרכים ?

 95. פחד מחושך אצל ילדים לאחר תאונת דרכים

 96. הפסד זכויות סוציאליות עקב תאונת דרכים

 97. הגבלה קשה בתנועות הגב עקב תאונת דרכים

 98. ערעור על דחיית תביעה בגין תאונת דרכים

 99. הפרעת דחק פוסט-טראומטית לאחר תאונת דרכים

 100. תאונת דרכים: רכב נסע החליק והתנגש בקיר

 101. נטל השיכנוע בעניין התרחשות תאונת דרכים

 102. תאונת דרכים למי שאינו אזרח ותושב ישראל

 103. סטיה בדרך במקובלת לעבודה - תאונת דרכים

 104. ערעור על גובה הפיצוי לנפגעת תאונת דרכים

 105. מתי מתחיל מרוץ ההתיישנות בתאונת דרכים ?

 106. פגיעה בתאונת דרכים בעת נהיגה בדרך לעבודה

 107. האם חל החריג הקבוע בסעיף 7 לחוק הפלת"ד ?

 108. פיצויים לנפגעי תאונות דרכים עם תסמונת RSD

 109. ערעור על פיצויים לקטין שנפגע בתאונת דרכים

 110. תאונת דרכים ללא נכות - טיפולי פיזיותרפיה

 111. פגיעה במהלך סיוע לנפגעים לאחר תאונת דרכים

 112. פיצויים לנפגע בתאונת דרכים עם מספר כלי רכב

 113. ערעור לעליון על גובה הפיצויים בתאונת דרכים

 114. פגיעה ביד ימין במהלך תאונת דרכים בעת חופשה

 115. תאונת דרכים 3% נכות בגין הגבלה קלה בתנועות

 116. עובד שנפגע בתאונת דרכים שהתרחשה ברכב המעביד

 117. תאונת דרכים כדי ירידה מהרכב לצורך המשך נסיעה

 118. ערעור על דחיית תביעת פיצויים בגין תאונת דרכים

 119. תאונת דרכים ביציאה מחניון על מנת להשתלב ימינה

 120. גרסה ראשונית להתרחשות תאונת דרכים במסמכים הרפואיים

 121. תאונת דרכים בת"א בתוך המתחם הכניסה לשדה התעופה דוב

 122. פסקי דין פיצויים לנפגעי תאונות דרכים עם תסמונת crps

 123. תחולה טריטוריאלית - חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים

 124. האם נפגע תאונת דרכים חייב למצות את הליכי קביעת נכותו ?

 125. תאונת דרכים בדרך איילון לכיוון צפון מתחת לגשר וולפסון

 126. נפגע בתאונת דרכים כאשר נפל מטנדר בזמן עבודתו (בחקלאות)

 127. מורה עתרה לפיצוי על פי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים

 128. תאונת דרכים בנסיעה לאחור באופן מפתיע - פגיעה קשה בגב תחתון

 129. תאונת דרכים: "contution" ("חבלה") במותן, בירך ימין ובגב תחתון

 130. צורת נזקים עקב תאונת דרכים המותירה סימני שאלה על הוכחת התביעה

 131. תאונת דרכים - החזר 80% מסך הגמלאות והתשלומים ששילם ביטוח לאומי

 132. ארבע תביעות בגין נזקים שנגרמו לכלי רכב שונים אשר היו מעורבים בתאונת דרכים

 133. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון