פיטורים של עובד זמני בחברת חשמל

נקבע בפסיקה כי פיטורי עובדי חברת החשמל על רקע תום תקופת הארעיות כאמור בהסכם הקיבוצי החל עליה, הינם חוקיים ולגיטימיים:

"ההסדר לפיו מועסקים עובדים בחברת החשמל במעמד ארעי מעוגן בשורה של הסכמים והסדרים קיבוציים. מדובר בהסדר ממוסד, קבוע ומחייב... תקופת הארעיות הוארכה לבסוף ל- 10 שנים והיא מעוגנת בהסכמות מפורשות שהושגו עם ועד העובדים וההסתדרות" {ראה ע"ע 198/05 חברת החשמל לישראל בע"מ-וולוביץ (לא פורסם, ניתן ביום 28/3/05) [להלן:"עניין וולוביץ"]; בעניין זה ראה גם ע"ע 471/06 חברת החשמל לישראל בע"מ- טבדי (לא פורסם, ניתן ביום 27/12/06) [להלן:"עניין טבדי"]}.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. העתקת קו חשמל

 2. ניתוק חשמל לנכס

 3. ניתוק חשמל זמני

 4. העתקת קו מתח חשמל

 5. שימוש לא חוקי בחשמל

 6. חוב חשמל של נכס מסחרי

 7. שימוש בלתי חוקי בחשמל

 8. הצבעה במליאת רשות החשמל

 9. התקנת דלתות לארונות חשמל

 10. הערכת צריכת חשמל - פסיקה

 11. כניסת חברת החשמל לשטח פרטי

 12. תביעה לתשלום בונוס מחברת חשמל

 13. חובות שוכר שעזב עבור חשמל ומים

 14. ירידת ערך הקרקע בגלל חוטי חשמל

 15. ניתוק חשמל לדירות שנבנו ללא היתר

 16. אחריות להתריע על מפגע בארון חשמל

 17. נזק למכשירי חשמל בגלל הפסקת חשמל

 18. פיטורים של עובד זמני בחברת חשמל

 19. הרשאה לחברת החשמל להיכנס למקרקעין

 20. התפטרות עקב הגבלת שימוש בחשמל בעבודה

 21. תביעה לביטול מינוי לתפקיד בחברת החשמל

 22. תביעה בגין הוצאות המושכר - מים, ארנונה וחשמל

 23. ניתוק חשמל עקב פיצול דירה לשתי דירות ללא היתר

 24. נטילת חשמל בגניבה, עבירה לפי סעיף 400(א) לחוק העונשין

 25. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון