תאונת דרכים בשירות לאומי

התובעת נפגעה בתאונת דרכים, באותה עת שירתה בשירות לאומי. לאחר התאונה, נעדרה, לפי טענתה, מהשירות הלאומי. לפי טענתה לאחר סיומו, לא הצליחה להשתלב מיידית בעבודה בשל מגבלותיה והצורך בקבלת טיפולי פיזיוטרפיה.

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תאונת דרכים בשירות לאומי:

התובעת, ילידת שנת 1985, טוענת בכתב התביעה כי ביום 31/7/06 בשעה 16:15, כאשר חצתה במעבר חציה את צומת הרחובות הרצל-חלוצים באשדוד, נפגעה מרכב בו נהגה הנתבעת 1, אשר מבוטח על ידי הנתבעת 2.
הנתבעות טענו בכתב ההגנה, כי הנסיבות הנטענות בכתב התביעה אינן נכונות, והתובעת לא נפגעה בתאונת דרכים.

שאלת קיומה של חבות

לנוכח המחלוקת בעניין נסיבות האירוע ושאלת קיומה של חבות, הוגשו על ידי הצדדים תצהירי עדות ראשית של התובעת והנתבעת 1.

התובעת מסרה בתצהירה, כי במועד הנ"ל ירדה מהסעה, כאשר חזרה לביתה משירות לאומי. היא חצתה במעבר חציה את צומת הרחובות הרצל-חלוצים באשדוד, כשלפתע מכונית שעמדה שם, התחילה לנסוע והתנגשה בה. כתוצאה מכך, נחבלה בגופה. לאחר התאונה, פונתה באמבולנס לבי"ח "קפלן", שם נערכו לה בדיקות. בהמשך, היתה במעקב במסגרת קופת חולים.

הנתבעת 1 מסרה בתצהירה כי באותו מועד נהגה ברכבה ברחוב הרצל, כאשר פניה מועדות לכיוון רחוב החלוצים. לפני הפניה יש מעבר חציה והיא עצרה כדי לאפשר להולכי רגל לחצות את הכביש. לאחר שכל הולכי הרגל עברו, היא המשיכה בנסיעה ועברה את מעבר החציה. כאשר עמדה לפנות שמאלה, דפקה בחורה על חלון רכבה וטענה כי היא פגעה בה. הנתבעת 1 טוענת כי לא חשה בכל פגיעה או חבטה או כל דבר שיכול להצביע כי היה מגע בין רכבה לבין התובעת.

הנתבעת 1 מפרטת בתצהירה גם את מהלך הדברים לאחר שהתובעת פנתה אליה וטענה כי נפגעה כתוצאה מפגיעת רכבה, לרבות הסעתה של התובעת לקופת החולים. לטענת הנתבעת 1, היא ביקשה מהתובעת להראות לה את הפגיעה וזו הראתה לה את רגלה, אך לא נראתה כל פגיעה. בהמשך, במהלך הנסיעה לקופת החולים, שוחחה התובעת עם אימה בטלפון, וזו שכנעה אותה להזעיק אמבולנס, וכך עשתה התובעת.

בדיון שנערך בפניי, העידו התובעת והנתבעת 1 והתרשמתי מעדותן.

התובעת חזרה בעדותה על נסיבות התאונה, כפי שפורטו בתצהירה. לדבריה, היא החלה לעבור את מעבר החציה והנתבעת 1 עמדה עם רכבה ונתנה זכות קדימה לילדים שחצו את הכביש. כאשר היא המשיכה לצעוד, הנתבעת 1 התחילה לנסוע ופגעה בה. התובעת צרחה בקולי קולות, לדבריה מהפחד ומהטראומה וכן מכך שנפגעה בברך. התובעת הבהירה כי כמעט והשלימה את המעבר על פני רכבה של הנתבעת 1, ונפגעה בסוף המעבר מהחלק השמאלי של רכב הנתבעת 1. לדבריה, היא לא נפלה על הרצפה. התובעת התרשמה כי הנתבעת 1 עצרה את רכבה, מכיוון שאנשים ניגשו לעזור לתובעת והנתבעת 1 הבינה שמשהו קורה.

הנתבעת 1 נשאלה בעדותה בחקירה נגדית, אודות האירועים שהתרחשו לאחר התאונה, כגון הסעתה של התובעת לקופת החולים והזמנת אמבולנס על ידי התובעת. הנתבעת 1 התייחסה בעדותה גם לנסיבות האירוע, ובמסגרת זו הוגש שרטוט (מוצג ת/1), לגבי מיקום רכבה.

במענה לשאלה האם יכול להיות שהתחילה לנסוע ועם החלק השמאלי של הרכב, פגעה בתובעת ולא הרגישה, השיבה הנתבעת 1: " (משתהה) לא יודעת. אם הייתי פוגעת, הייתי צריכה להרגיש" (עמ' 13 שורות 7-9 לפרוטוקול).

לתיק בית המשפט הוגשו מסמכים שונים, כגון דו"ח של מד"א לגבי פינוי התובעת, גיליון חדר המיון, עדותה של הנתבעת 1 במשטרה, ועדותה של התובעת במשטרה.

לאחר שבחנתי את העדויות והמסמכים שהוגשו, ושקלתי טענות באי כח הצדדים בעניין זה, הגעתי לכלל מסקנה כי התובעת הצליחה לעמוד בנטל המוטל עליה, להוכיח כי נפגעה בתאונת דרכים, כאשר רכב הנתבעת 1 פגע בה.

אני מקבל את עדותה של התובעת ביחס לנסיבות האירוע. התרשמתי כי התובעת מתארת לפי זכרונה את המקרה. המסמכים שהוגשו, כגון עדותה של התובעת במשטרה, תואמים את גרסתה של התובעת.

אין לשלול את האפשרות לפיה הנתבעת 1, פגעה עם רכבה בתובעת, אולם לא שמה לב לכך, ורק לאחר שהופנתה תשומת ליבה לעניין זה, עצרה את רכבה. יתכן מאוד שהנתבעת 1 אכן מאמינה, מבחינה סובייקטיבית, כי לא פגעה בתובעת, שהרי לא הרגישה בכך. מכל מקום, לא מצאתי כי יש בעדותה של הנתבעת 1 כדי לסתור את גרסתה של התובעת, ואני בוחר לקבל, כמפורט לעיל, את הגרסה שמסרה התובעת בעדותה ביחס לנסיבות האירוע.

הואיל ואין מחלוקת ביחס לכיסוי הביטוחי, קמה חבות של הנתבעות לפיצוי התובעת בגין נזקיה כתוצאה מתאונת הדרכים.

נזקיה של התובעת

לא הוגשה בקשה למינוי מומחה רפואי, ומתוך המסמכים הרפואיים עולה כי התובעת אינה סובלת מנכות כתוצאה מפגיעתה בתאונה.

התובעת פנתה כאמור לחדר מיון. בבדיקתה שם לא נמצאו סימני חבלה חיצוניים. תנועות הברכיים היו תקינות וטווח התנועה מלא. צילום ברך נמצא תקין. התובעת שוחררה עם המלצה למעקב. באותו ערב התובעת חזרה ופנתה לרופא, והתלוננה בין היתר על סחרחורת וחולשה כללי. התובעת היתה במעקב במסגרת קופת חולים, ועל רקע תלונותיה על כאבים בברך, כאבי גב, סחרחורות וכאבי ראש, נבדקה על ידי רופאים שונים, כגון אורטופד, רופא עיניים ונוירולוג ואף הופנתה לביצוע בדיקות הדמיה שונות וצילומי רנטגן, שנמצאו תקינים. בכלל זאת, ביצעה התובעת סדרת טיפולי פיזיוטרפיה בקשר לכאבים בברך.

הפסדי שכר

התובעת שירתה באותה עת בשירות לאומי. לאחר התאונה, נעדרה, לפי טענתה, מהשירות הלאומי. לפי טענתה לאחר סיומו, לא הצליחה להשתלב מיידית בעבודה בשל מגבלותיה והצורך בקבלת טיפולי פיזיוטרפיה.

לא שוכנעתי, כי פגיעתה של התובעת בתאונה והצורך בקבלת טיפולי פיזיוטרפיה, גרמו לעיכוב במועד תחילת עבודתה, לאחר סיום השירות הלאומי.

הוצאות רפואיות, נסיעות ועזרת הזולת

לתובעת היו הוצאות שונות, כגון בגין נסיעות לבדיקות וטיפולים וכן בגין תשלומי השתתפות לקופת חולים. ביחס לחלק מההוצאות הוצגו קבלות. יחד עם זאת, ההלכה מתירה לבית המשפט לפסוק גם פיצוי גלובאלי בגין ראש נזק זה, לפי הערכה של שיעור ההוצאות שנגרמו בפועל לתובעת ובני משפחתה בקשר לנסיעות לקבלת טיפולים רפואיים ותשלומי השתתפות לקופת חולים.

כמו כן, בתקופה הסמוכה למועד התאונה, נזקקה התובעת לעזרה מסוימת של בני משפחתה.

במכלול הנסיבות, מצאתי לנכון לפסוק לתובעת פיצוי כולל בגין נזקיה אלו בסך 2,000 ₪.

כאב וסבל

המסמכים הרפואיים אינם מלמדים על חבלה של ממש. התובעת נפגעה בברך שמאל, בבדיקות לא נמצאו סימני חבלה וגם בדיקות ההדמיה וצילומים לא גילו ממצא כלשהו. על רקע תלונותיה בדבר כאבים בברך, קיבלה בקשר לכך טיפולי פיזיוטרפיה. התובעת התלוננה גם על סחרחורת וכאבי ראש והופנתה לבדיקת נוירולוג ורופא עיניים וכן ערכה בדיקות שונות, כגון EEG. גם בבדיקות אלו לא נתגלו ממצאים. מתוך התיעוד הרפואי עולה, שהתובעת חשה לחץ ומתח כתוצאה מהאירוע ומפגיעתה בתאונה, אשר גרמו לתסמינים אלו.

לבית המשפט הסמכות לפסוק פיצוי בגין נזק לא ממוני בשיעור של עד 10% מהסכום המכסימלי הקבוע לפיצוי מסוג זה. בית המשפט יעשה שימוש בשיקול הדעת המוקנה לו, בהקשר זה, שעה שהוא סבור, כי אין בפיצויים הנקבעים לפי התחשיב הקבוע בתקנות כדי להלום את הפיצוי המגיע לתובע בגין נזקיו כתוצאה מכאב וסבל, נזקים שאינם ממוניים. אין פירוש הדבר, כי יש לפסוק את הפיצוי המכסימלי, או בשיעור קרוב לכך, וזאת בדרך של שגרה. על בית המשפט לפסוק את הפיצוי הנראה לו כהולם, בנסיבות העניין.

במקרה דנן, אני סבור כי יש לפסוק לתובעת פיצוי בגין נזק לא ממוני (כאב וסבל) בסך 7,500 ₪.

סיכום

לפיכך, על הנתבעות לשלם לתובעת את הסך של 9,500 ₪.

הנתבעות תשאנה בתשלום הוצאות משפט של התובעת בסך של 1,000 ₪, ובנוסף באגרת המשפט ששולמה על ידי התובעת וכן בתשלום שכ"ט עו"ד בשיעור של 13% מהסך שנפסק לטובת התובעת, בצירוף מע"מ כדין.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. המבחן הייעודי

 2. החזקה המרבה

 3. כאב וסבל מלא

 4. תאונות דרכים קלות

 5. תאונת דרכים עצמאי

 6. מהי תאונת דרכים ?

 7. מחפרון תאונת דרכים

 8. הסעת נוסעים בתשלום

 9. תאונת דרכים בכוונה

 10. תאונת דרכים ללא מגע

 11. תאונת דרכים מכוונת

 12. תאונת דרכים של מורה

 13. תאונת דרכים במתכוון

 14. 20% נכות תאונת דרכים

 15. תאונת דרכים 20% נכות

 16. סעיף 6 ב לחוק הפלת''ד

 17. תאונות דרכים פגע וברח

 18. תאונת דרכים עולה חדשה

 19. 23% נכות בתאונת דרכים

 20. צליעה עקב תאונת דרכים

 21. תאונת דרכים 37% נכות

 22. תאונת דרכים טרנספורטר

 23. תאונת דרכים ילד בן 13

 24. טריקת דלת תאונת דרכים

 25. פגיעה ברכב בפניית פרסה

 26. טיפול דרך תאונת דרכים

 27. פגיעת ראש בתאונת דרכים

 28. פגיעה ברכב לימוד נהיגה

 29. תאונת דרכים בגלל צפירה

 30. התאמת דיור תאונת דרכים

 31. תאונת דרכים פגיעה בטחול

 32. איבוד הכרה בתאונת דרכים

 33. החלפת גלגל תאונת דרכים

 34. פגיעה בירך בתאונת דרכים

 35. התחזות נפגע תאונת דרכים

 36. טעינה ופריקה תאונת דרכים

 37. התעלפות לאחר תאונת דרכים

 38. שוד דרכים - תאונת דרכים

 39. תאונת דרכים פגיעה בפנים

 40. תאונת דרכים קלה של ילדים

 41. הוכחת גרסה לתאונת דרכים

 42. פגיעה מוחית בתאונת דרכים

 43. פריקה וטעינה תאונת דרכים

 44. תאונת דרכים בכניסה לקיבוץ

 45. ביטוח סחר רכב תאונת דרכים

 46. תאונת דרכים לא תושב ישראל

 47. תאונת דרכים בשירות לאומי

 48. פציעה קשה ביד בתאונת דרכים

 49. תובע סדרתי על תאונות דרכים

 50. קומה (תרדמת) - תאונת דרכים

 51. תאונת דרכים נוסע מחוץ לרכב

 52. העמסת רכב על גרר תאונת דרכים

 53. חתכים בפנים עקב תאונת דרכים

 54. ביטוח תאונת דרכים גורר נגרר

 55. תאונת דרכים בגלל סטיה שמאלה

 56. פגיעה קלה מאוד בתאונת דרכים

 57. בעיות נפשיות עקב תאונת דרכים

 58. ירידה בהכנסה עקב תאונת דרכים

 59. תאונת דרכים עולה חדשה מרוסיה

 60. תאונת דרכים לאחר שחרור מהצבא

 61. תאונת דרכים קטין פחדים חרדות

 62. קרע בעורק הטחול בתאונת דרכים

 63. פגיעה נפשית עקב תאונת דרכים

 64. זיהוי הרכב הפוגע בתאונת דרכים

 65. פגיעה ברקמת המוח בתאונת דרכים

 66. תאונת דרכים דיסקופטיה ניוונית

 67. תאונת דרכים בגלל מחסום משטרתי

 68. חובת הקטנת הנזק בתאונות דרכים

 69. תאונת דרכים בזמן תיקון טרקטור

 70. תאונת דרכים צליפת שוט 3% נכות

 71. שימוש במשאבת בטון תאונת דרכים

 72. פגיעה בפרק הירך בתאונת דרכים

 73. שיתוק בגפיים בגין תאונת דרכים

 74. קשר בין כאבי ראש לתאונת דרכים

 75. קרעים בכבד ובטחול בתאונת דרכים

 76. תאונת דרכים בכניסה למעלה אדומים

 77. נכות אורטופדית 25% בתאונת דרכים

 78. חייל בשירות סדיר - תאונת דרכים

 79. אי הרגשת כאבים אחרי תאונת דרכים

 80. נכות תפקודית בעקבות תאונת דרכים

 81. קשיים בהליכה בעקבות תאונת דרכים

 82. תאונת דרכים בין שני רכבים פרטיים

 83. הכרעה בסוגיית החבות בתאונת דרכים

 84. פגיעה בפנים של ילדה בתאונת דרכים

 85. לקיחת רכב ללא רשות - תאונת דרכים

 86. הנשמה מלאכותית בעקבות תאונת דרכים

 87. סתירות בגרסה של התובע בתאונת דרכים

 88. תאונת דרכים לאחר פניית פרסה ברמזור

 89. פיצוי 25% בתאונת דרכים בדרך לעבודה

 90. תאונת דרכים בנתיב האמצעי מתוך שלושה

 91. תאונת דרכים בגלל התעטשות בזמן נהיגה

 92. תאונת דרכים של נהג שנהג ברכב של אביו

 93. אי קבלת טיפול רפואי לאחר תאונת דרכים

 94. זריקת חפץ על רכב - האם תאונת דרכים ?

 95. פחד מחושך אצל ילדים לאחר תאונת דרכים

 96. הפסד זכויות סוציאליות עקב תאונת דרכים

 97. הגבלה קשה בתנועות הגב עקב תאונת דרכים

 98. ערעור על דחיית תביעה בגין תאונת דרכים

 99. הפרעת דחק פוסט-טראומטית לאחר תאונת דרכים

 100. תאונת דרכים: רכב נסע החליק והתנגש בקיר

 101. נטל השיכנוע בעניין התרחשות תאונת דרכים

 102. תאונת דרכים למי שאינו אזרח ותושב ישראל

 103. סטיה בדרך במקובלת לעבודה - תאונת דרכים

 104. ערעור על גובה הפיצוי לנפגעת תאונת דרכים

 105. מתי מתחיל מרוץ ההתיישנות בתאונת דרכים ?

 106. פגיעה בתאונת דרכים בעת נהיגה בדרך לעבודה

 107. האם חל החריג הקבוע בסעיף 7 לחוק הפלת"ד ?

 108. פיצויים לנפגעי תאונות דרכים עם תסמונת RSD

 109. ערעור על פיצויים לקטין שנפגע בתאונת דרכים

 110. תאונת דרכים ללא נכות - טיפולי פיזיותרפיה

 111. פגיעה במהלך סיוע לנפגעים לאחר תאונת דרכים

 112. פיצויים לנפגע בתאונת דרכים עם מספר כלי רכב

 113. ערעור לעליון על גובה הפיצויים בתאונת דרכים

 114. פגיעה ביד ימין במהלך תאונת דרכים בעת חופשה

 115. תאונת דרכים 3% נכות בגין הגבלה קלה בתנועות

 116. עובד שנפגע בתאונת דרכים שהתרחשה ברכב המעביד

 117. תאונת דרכים כדי ירידה מהרכב לצורך המשך נסיעה

 118. ערעור על דחיית תביעת פיצויים בגין תאונת דרכים

 119. תאונת דרכים ביציאה מחניון על מנת להשתלב ימינה

 120. גרסה ראשונית להתרחשות תאונת דרכים במסמכים הרפואיים

 121. תאונת דרכים בת"א בתוך המתחם הכניסה לשדה התעופה דוב

 122. פסקי דין פיצויים לנפגעי תאונות דרכים עם תסמונת crps

 123. תחולה טריטוריאלית - חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים

 124. האם נפגע תאונת דרכים חייב למצות את הליכי קביעת נכותו ?

 125. תאונת דרכים בדרך איילון לכיוון צפון מתחת לגשר וולפסון

 126. נפגע בתאונת דרכים כאשר נפל מטנדר בזמן עבודתו (בחקלאות)

 127. מורה עתרה לפיצוי על פי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים

 128. תאונת דרכים בנסיעה לאחור באופן מפתיע - פגיעה קשה בגב תחתון

 129. תאונת דרכים: "contution" ("חבלה") במותן, בירך ימין ובגב תחתון

 130. צורת נזקים עקב תאונת דרכים המותירה סימני שאלה על הוכחת התביעה

 131. תאונת דרכים - החזר 80% מסך הגמלאות והתשלומים ששילם ביטוח לאומי

 132. ארבע תביעות בגין נזקים שנגרמו לכלי רכב שונים אשר היו מעורבים בתאונת דרכים

 133. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון