תאונת דרכים פגיעה בפנים

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תאונת דרכים פגיעה בפנים:

1. התובעת, ילידת 1942, נפגעה ביום 30/1/96 בתאונת דרכים (להלן: "התאונה"). אין מחלוקת בדבר חבות הנתבעים לפצותה על נזקיה, בהתאם להוראות חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה1975- (להלן: "הפלת"ד").

2. התובעת טוענת שכתוצאה מהתאונה נפגעה בחלקי גוף שונים, ובמיוחד בחלק הימני של פניה.

חוות הדעת הרפואית
3. בהיסוס רב מיניתי ביום 8/7/97 את ד"ר אברהם נוימן כמומחה מטעם בית המשפט בתחום הכירורגיה הפלסטית (להלן: "המומחה").
בסיכום חוות דעתו מעריך המומחה את נכותה של התובעת בגין היפר פיגמנטציה ב2%- לצמיתות, לפי תקנה 75(2) מותאם לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט"ז1956-.

4. המומחה השיב לשאלות הבהרה של ב"כ הנתבעת, ואני מקבל את מסקנותיו וקובע שנגרמה לתובעת נכות צמיתה של 2% בתחום הכירורגיה הפלסטית.נ

הנזק
5. פרטי הנזק הנתבעים כוללים נזק שאינו נזק ממון (כאב וסבל), הפסד כושר השתכרות בעבר ובעתיד, הוצאות מיוחדות - בעיקר הוצאות מונית, וכמובן את שכ"ט המומחה בסך 2,250 ש"ח.

6. א. נזק לא ממוני:
בגין נזק לא ממוני, הוראת תקנה 2(ב) לתקנות הפלת"ד (חישוב פיצויים בשל נזק שאינו נזק ממון), התשל"ו1976-, מאפשרת לבית המשפט לפסוק סכום שלא יעלה על 10% מהסכום המקסימלי.
בנסיבות הענין הסובייקטיביות ואופי הפגיעה, שהוא בפניה של התובעת, אני קובע שעל הנתבעת לשלם לתובעת 3,000 ש"ח.ב
ב. הפסד כושר השתכרות בעבר ובעתיד:
התובעת הוכיחה כי נעדרה יומיים מעבודתה, ולכן אניח לטובתה שאיבדה שני ימי חופשת מחלה, ומשום כך היא זכאית לפיצוי. עפ"י תחשיבי הנזק שהגישה ביום 1/12/97, בהם ביקשה התובעת 1,500 ש"ח עבור 14 ימי העדרות, דהיינו 107 ש"ח ליום. עבור יומיים יש אפוא לשלם לתובעת את הסכום של 214 ש"ח.
מעבר לכך, לא שוכנעתי כי יכולת ההשתכרות של התובעת נפגעה בשל התאונה, ועל כן אינני פוסק לה כל סכום מעבר לאמור לעיל.
ג. אני מקבל את תביעתה של התובעת להחזר הוצאות בהתאם לאמור בתחשיבי הנזק מטעמה, דהיינו הסכום של 195.10 ש"ח.
ד. משקבע המומחה שלתובעת 2% נכות לצמיתות, ישולם שכרו בסך 2,250 ש"ח ע"י הנתבעת.

לסיכום
7. לאור כל האמור לעיל, אני מקבל חלקית את התביעה וקובע שעל הנתבעת לשלם
לתובעת פיצוי כדלקמן:
א. בגין נזק לא ממוני -. 3,000 ש"ח.ו
ב. בגין הוצאות בעבר כל ההוצאות המגובות בקבלות שצורפו לתצהיר התובעת.נ
ג. בגין הפסד השתכרות בעבר 214.- ש"ח.ב
ד. שכר המומחה בסך 2,250.- ש"ח מיום התשלום בצירוף הפרשי
הצמדה וריבית מיום התשלום.ו

הסכום בס"ק א' ישא ריבית והפרשי הצמדה כחוק מיום מתן פסק הדין ועד לתשלום המלא בפועל.

הסכום בס"ק ב' ו-ד' ישא ריבית והפרשי הצמדה כחוק מיום התשלום, ועד לתשלום המלא בפועל.

הסכום בס"ק ג' ישא ריבית והפרשי הצמדה כחוק מיום הגשת התביעה ועד לתשלום המלא בפועל.נ

נוכח התוצאה אליה הגעתי המלמדת שלא היתה הצדקה לניהול הדיון עד תומו אני פוסק שהנתבעת תשלם לתובעת שכ"ט עו"ד בגובה 11% מהסכום לתשלום בתוספת מע"מ.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. המבחן הייעודי

 2. החזקה המרבה

 3. כאב וסבל מלא

 4. תאונות דרכים קלות

 5. תאונת דרכים עצמאי

 6. מהי תאונת דרכים ?

 7. מחפרון תאונת דרכים

 8. הסעת נוסעים בתשלום

 9. תאונת דרכים בכוונה

 10. תאונת דרכים ללא מגע

 11. תאונת דרכים מכוונת

 12. תאונת דרכים של מורה

 13. תאונת דרכים במתכוון

 14. 20% נכות תאונת דרכים

 15. תאונת דרכים 20% נכות

 16. סעיף 6 ב לחוק הפלת''ד

 17. תאונות דרכים פגע וברח

 18. תאונת דרכים עולה חדשה

 19. 23% נכות בתאונת דרכים

 20. צליעה עקב תאונת דרכים

 21. תאונת דרכים 37% נכות

 22. תאונת דרכים טרנספורטר

 23. תאונת דרכים ילד בן 13

 24. טריקת דלת תאונת דרכים

 25. פגיעה ברכב בפניית פרסה

 26. טיפול דרך תאונת דרכים

 27. פגיעת ראש בתאונת דרכים

 28. פגיעה ברכב לימוד נהיגה

 29. תאונת דרכים בגלל צפירה

 30. התאמת דיור תאונת דרכים

 31. תאונת דרכים פגיעה בטחול

 32. איבוד הכרה בתאונת דרכים

 33. החלפת גלגל תאונת דרכים

 34. פגיעה בירך בתאונת דרכים

 35. התחזות נפגע תאונת דרכים

 36. טעינה ופריקה תאונת דרכים

 37. התעלפות לאחר תאונת דרכים

 38. שוד דרכים - תאונת דרכים

 39. תאונת דרכים פגיעה בפנים

 40. תאונת דרכים קלה של ילדים

 41. הוכחת גרסה לתאונת דרכים

 42. פגיעה מוחית בתאונת דרכים

 43. פריקה וטעינה תאונת דרכים

 44. תאונת דרכים בכניסה לקיבוץ

 45. ביטוח סחר רכב תאונת דרכים

 46. תאונת דרכים לא תושב ישראל

 47. תאונת דרכים בשירות לאומי

 48. פציעה קשה ביד בתאונת דרכים

 49. תובע סדרתי על תאונות דרכים

 50. קומה (תרדמת) - תאונת דרכים

 51. תאונת דרכים נוסע מחוץ לרכב

 52. העמסת רכב על גרר תאונת דרכים

 53. חתכים בפנים עקב תאונת דרכים

 54. ביטוח תאונת דרכים גורר נגרר

 55. תאונת דרכים בגלל סטיה שמאלה

 56. פגיעה קלה מאוד בתאונת דרכים

 57. בעיות נפשיות עקב תאונת דרכים

 58. ירידה בהכנסה עקב תאונת דרכים

 59. תאונת דרכים עולה חדשה מרוסיה

 60. תאונת דרכים לאחר שחרור מהצבא

 61. תאונת דרכים קטין פחדים חרדות

 62. קרע בעורק הטחול בתאונת דרכים

 63. פגיעה נפשית עקב תאונת דרכים

 64. זיהוי הרכב הפוגע בתאונת דרכים

 65. פגיעה ברקמת המוח בתאונת דרכים

 66. תאונת דרכים דיסקופטיה ניוונית

 67. תאונת דרכים בגלל מחסום משטרתי

 68. חובת הקטנת הנזק בתאונות דרכים

 69. תאונת דרכים בזמן תיקון טרקטור

 70. תאונת דרכים צליפת שוט 3% נכות

 71. שימוש במשאבת בטון תאונת דרכים

 72. פגיעה בפרק הירך בתאונת דרכים

 73. שיתוק בגפיים בגין תאונת דרכים

 74. קשר בין כאבי ראש לתאונת דרכים

 75. קרעים בכבד ובטחול בתאונת דרכים

 76. תאונת דרכים בכניסה למעלה אדומים

 77. נכות אורטופדית 25% בתאונת דרכים

 78. חייל בשירות סדיר - תאונת דרכים

 79. אי הרגשת כאבים אחרי תאונת דרכים

 80. נכות תפקודית בעקבות תאונת דרכים

 81. קשיים בהליכה בעקבות תאונת דרכים

 82. תאונת דרכים בין שני רכבים פרטיים

 83. הכרעה בסוגיית החבות בתאונת דרכים

 84. פגיעה בפנים של ילדה בתאונת דרכים

 85. לקיחת רכב ללא רשות - תאונת דרכים

 86. הנשמה מלאכותית בעקבות תאונת דרכים

 87. סתירות בגרסה של התובע בתאונת דרכים

 88. תאונת דרכים לאחר פניית פרסה ברמזור

 89. פיצוי 25% בתאונת דרכים בדרך לעבודה

 90. תאונת דרכים בנתיב האמצעי מתוך שלושה

 91. תאונת דרכים בגלל התעטשות בזמן נהיגה

 92. תאונת דרכים של נהג שנהג ברכב של אביו

 93. אי קבלת טיפול רפואי לאחר תאונת דרכים

 94. זריקת חפץ על רכב - האם תאונת דרכים ?

 95. פחד מחושך אצל ילדים לאחר תאונת דרכים

 96. הפסד זכויות סוציאליות עקב תאונת דרכים

 97. הגבלה קשה בתנועות הגב עקב תאונת דרכים

 98. ערעור על דחיית תביעה בגין תאונת דרכים

 99. הפרעת דחק פוסט-טראומטית לאחר תאונת דרכים

 100. תאונת דרכים: רכב נסע החליק והתנגש בקיר

 101. נטל השיכנוע בעניין התרחשות תאונת דרכים

 102. תאונת דרכים למי שאינו אזרח ותושב ישראל

 103. סטיה בדרך במקובלת לעבודה - תאונת דרכים

 104. ערעור על גובה הפיצוי לנפגעת תאונת דרכים

 105. מתי מתחיל מרוץ ההתיישנות בתאונת דרכים ?

 106. פגיעה בתאונת דרכים בעת נהיגה בדרך לעבודה

 107. האם חל החריג הקבוע בסעיף 7 לחוק הפלת"ד ?

 108. פיצויים לנפגעי תאונות דרכים עם תסמונת RSD

 109. ערעור על פיצויים לקטין שנפגע בתאונת דרכים

 110. תאונת דרכים ללא נכות - טיפולי פיזיותרפיה

 111. פגיעה במהלך סיוע לנפגעים לאחר תאונת דרכים

 112. פיצויים לנפגע בתאונת דרכים עם מספר כלי רכב

 113. ערעור לעליון על גובה הפיצויים בתאונת דרכים

 114. פגיעה ביד ימין במהלך תאונת דרכים בעת חופשה

 115. תאונת דרכים 3% נכות בגין הגבלה קלה בתנועות

 116. עובד שנפגע בתאונת דרכים שהתרחשה ברכב המעביד

 117. תאונת דרכים כדי ירידה מהרכב לצורך המשך נסיעה

 118. ערעור על דחיית תביעת פיצויים בגין תאונת דרכים

 119. תאונת דרכים ביציאה מחניון על מנת להשתלב ימינה

 120. גרסה ראשונית להתרחשות תאונת דרכים במסמכים הרפואיים

 121. תאונת דרכים בת"א בתוך המתחם הכניסה לשדה התעופה דוב

 122. פסקי דין פיצויים לנפגעי תאונות דרכים עם תסמונת crps

 123. תחולה טריטוריאלית - חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים

 124. האם נפגע תאונת דרכים חייב למצות את הליכי קביעת נכותו ?

 125. תאונת דרכים בדרך איילון לכיוון צפון מתחת לגשר וולפסון

 126. נפגע בתאונת דרכים כאשר נפל מטנדר בזמן עבודתו (בחקלאות)

 127. מורה עתרה לפיצוי על פי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים

 128. תאונת דרכים בנסיעה לאחור באופן מפתיע - פגיעה קשה בגב תחתון

 129. תאונת דרכים: "contution" ("חבלה") במותן, בירך ימין ובגב תחתון

 130. צורת נזקים עקב תאונת דרכים המותירה סימני שאלה על הוכחת התביעה

 131. תאונת דרכים - החזר 80% מסך הגמלאות והתשלומים ששילם ביטוח לאומי

 132. ארבע תביעות בגין נזקים שנגרמו לכלי רכב שונים אשר היו מעורבים בתאונת דרכים

 133. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון