תביעת רשלנות רפואית - הבסיס המשפטיהבסיס המשפטי לפיצויים בתביעת רשלנות רפואית
הבסיס המשפטי לזכותו של הנפגע לפיצוי בשל נזק או פגיעה שסבל מטיפול או משירות רפואי, מצוי לרוב בעוולת הרשלנות, התקיפה הרפואית והפרת חובה חקוקה, בשל הפרת הוראות חוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996. אחריות יכול שתקום גם מכוח דיני החוזים אם נערך חוזה בין המטפל לחולה. לפיכך, תביעה לפיצוי בגין נזק שנגרם בעת מתן טיפול רפואי, היא תביעה על פי עוולת הרשלנות הקבועה בסעיפים 35 ו- 36 לפקודת הנזיקין האזרחיים. בית המשפט קובע, לאחר מעשה ובדיעבד, אם התנהגות מסוימת מעשה או מחדל, מהווה רשלנות. בהקשר הרפואי, הרשלנות הרפואית פירושה מתן שירות רפואי תוך סטייה מרמת הזהירות הסבירה, כאשר סטייה זו גרמה נזק למטופל, שלא היה נגרם אלמלא סטייה מסטנדרט של זהירות, אשר מצפים שרופאים ינהגו לפיו.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הסכמה מדעת

 2. בצקת בעובר

 3. שיטת איליזרוב

 4. שיתוק על שם ארב

 5. סטיה של מחיצת האף

 6. עקרות לאחר גרידה

 7. מוות תאומים בלידה

 8. מום בלב הולדה בעוולה

 9. רשלנות בטיפול פילינג

 10. הסיכון לקרע חוזר של הרחם

 11. הולדה בעוולה חיים בעוולה

 12. לידה שהסתבכה - כריתת רחם

 13. רשלנות בטיפול רפואה משלימה

 14. רשלנות רפואית תסמונת דאון

 15. מחלה גנטית או רשלנות רפואית

 16. התיישנות תביעת רשלנות רפואית

 17. נוהל מקרוזומיה - רשלנות רפואית

 18. רשלנות רפואית בטיפול בשבץ מוחי

 19. תביעת רשלנות רפואית בלידת תאומים

 20. מחלה בעמוד השדרה - רשלנות רפואית

 21. רשלנות רפואית במעקב הריון - לידת פג

 22. האם הייתה רשלנות רפואית בטיפול בילדה ?

 23. דחיית תביעת רשלנות רפואית מחמת התיישנות

 24. בקשה לדחיית תביעת רשלנות רפואית מחמת התיישנות

 25. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון