שאלות ותשובות בתחום המשפט

 1. מה זה מכרז ?

 2. מה זה קלון ?

 3. מה זה מעצר ?

 4. מה זה אבעיה ?

 5. מה זה הפקעה ?

 6. מה זה מע''מ ?

 7. מה זה שכירות ?

 8. מה זה חשבונית ?

 9. מה זה קדם משפט ?

 10. מה זה פלוגתאות ?

 11. מה זה לשון הרע ?

 12. מה זה מידע פנים ?

 13. מה זה סעיף 79 א ?

 14. מה זה השתק עילה ?

 15. מה זה גניבת עין ?

 16. מה זה בעלי מניות ?

 17. מה זה סיוע משפטי ?

 18. מה זה היטל פיתוח ?

 19. מה זה עוולת הנגישה ?

 20. מה זה היטל השבחה ?

 21. מה זה עיכוב ביצוע ?

 22. מה זה הורה משמורן ?

 23. מה זה הוצאות משפט ?

 24. מה זה ערבות אוואל ?

 25. מה זה ועדה מקומית ?

 26. מה זה ערעור שכנגד ?

 27. מה זה עבודות שירות ?

 28. מה זה מעשה בית דין ?

 29. מה זה איחוד וחלוקה ?

 30. מה זה פרוטוקול משפט ?

 31. מה זה זכויות יוצרים ?

 32. מה זה סדר דין מקוצר ?

 33. מה זה עשיית עושר ולא במשפט ?

 34. מהו גישור ?

 35. מהו משכון ?

 36. מהו שיערוך ?

 37. מהו סעד זמני ?

 38. מהו השתק עילה ?

 39. מהו נספח בינוי ?

 40. מהו חוזה קבלנות ?

 41. מהו הסכם קיבוצי ?

 42. מהו חוזה הביטוח ?

 43. מהו סילוק על הסף ?

 44. מהו פסק דין הצהרתי ?

 45. מהו תיק מוצגים בערעור ?

 46. מהו פסק דין בהעדר הגנה ?

 47. מהו קנס לפי חוק העונשין ?

 48. מהי רשתית ?

 49. מהי "ועדת חריגים" ?

 50. מהי ממשלה ?

 51. מהי ערבות ?

 52. מהי "מתנה" ?

 53. מהי שליחות ?

 54. מהי אבחנה מבדלת ?

 55. מהי נאמנות ?

 56. מהי הסגת גבול ?

 57. מהי רשלנות רפואית בלידה ?

 58. מהי המחאת זכות ?

 59. מהי הגדרת נכות ?

 60. מהי גרימת מוות ?

 61. מהי סמכות נחזית ?

 62. מהי דיירות נגזרת ?

 63. מהי תאונת דרכים ?

 64. מהי תביעה שכנגד ?

 65. מהי תביעה נגזרת ?

 66. מהי הגדרת "רצח" ?

 67. מהי עבירה מנהלית ?

 68. מהי הגדרת "נפקד" ?

 69. מהי פעולה מלחמתית ?

 70. מהי תעודה ציבורית ?

 71. מהי נכות על פי דין ?

 72. מהי הגדרת ''ריבית'' ?

 73. מהי הגדרת ''בורסה'' ?

 74. מהי הגדרת "ילד נכה" ?

 75. מהי הגדרת "פסק חוץ" ?

 76. מהי ההגדרה של תקיפה ?

 77. מהי הגדרת דייר מוגן ?

 78. מהי הפרת חובה חקוקה ?

 79. מהי הגדרת אזור איסוף ?

 80. מהי טענת הודאה והדחה ?

 81. מהי הגדרת חומר חקירה ?

 82. מהי תכנית מתאר ארצית ?

 83. מהי טענת הודאה והדחה ?

 84. מהי הגדרת "רכב מעביד" ?

 85. מהי הגדרת דרך עירונית ?

 86. מהי הגדרת "ניירות ערך" ?

 87. מהי הגדרת "מדרכה" בחוק ?

 88. מהי הגדרת ''מיטלטלין'' ?

 89. מהי הגדרת "פגיעת איבה" ?

 90. מהי הגדרת "מקצוע חופשי" ?

 91. מהי הגדרת ''בית משותף'' ?

 92. מהי הגדרת ''סוד מסחרי'' ?

 93. מהי הגדרת "תקופה ממושכת" ?

 94. מהי הגדרת ''מכירה'' בחוק ?

 95. מהי בגידה לפי חוק העונשין ?

 96. מהי הגדרת ''פעילות ספורט'' ?

 97. מהי הגדרת ''תיווך במקרקעין'' ?

 98. מהי ההגדרה של "ניכיון שיקים" ?

 99. מהי מחיקת תביעה מחמת חוסר מעש ?

 100. מהי הגדרת "אוחז" בפקודת השטרות ?

 101. מהי אחריות קפידה לפי חוק העונשין ?

 102. מהי הגדרת "עוסק" בחוק הגנת הצרכן ?

 103. מתי תינתן רשות להתגונן ?

 104. מתי מגישים המרצת פתיחה ?

 105. מתי מתחיל מירוץ ההתיישנות ?

 106. מתי לא צריך הסכמה מדעת לטיפול רפואי ?

 107. ממתי מחשבים הפרשי ההצמדה והריבית ?

 108. ממתי מתחיל שיתוף בנכסים בין בני זוג ?

 109. מתי מתחיל מרוץ ההתיישנות בתאונת דרכים ?

 110. מתי מתחיל מרוץ ההתיישנות בתביעת ביטוח ?

 111. מתי הופך נכד של דייר מוגן לבעל זכות מוגנת ?

 112. איך כותבים כתב אישום ?

 113. איך כותבים כתב תביעה ?

 114. איך הופכים לעורך דין ?

 115. איך מערערים על ארנונה ?

 116. איך מחשבים שמירת הריון ?

 117. האם "אח" נחשב דייר ממשיך ?

 118. האם אפשר לבטל פסק דין בפשרה ?

 119. האם דיירות מוגנת מוגבלת בזמן ?

 120. האם המחאת זכות גוברת על עיקול ?

 121. האם "פגיעה עקיפה" מזכה בפיצויים ?

 122. האם גרירה מהווה שימוש ברכב מנועי ?

 123. האם אפשר לחייב שכן בהוצאות שיפוץ ?

 124. האם הכינוי "עבריין" מהווה לשון הרע ?

 125. האם הייתה רשלנות רפואית בטיפול בילדה ?

 126. האם איום בהתאבדות מהווה עבירה פלילית ?

 127. האם הסכם גירושין מחייב צדדים שלישיים ?

 128. האם אפשר לבקש "משפט חוזר" בהליך אזרחי ?

 129. האם הביטוי "הון שלטון" מהווה לשון הרע ?

 130. האם אפשר לפטר עובד בלי לשלם לו פיצויים ?

תוכן עניינים

דיני מקרקעין
ביטוח לאומי
דיני בנקאות
תאונות דרכים
היטל השבחה
הפקעת קרקעות
זכויות יוצרים
צו הריסה
תביעות ייצוגיות
לשון הרע
רישוי עסקים
הבטחת הכנסה
פטנטים
עובדים זרים
פירוק שיתוף
הגנת הדייר

דיני נזיקין
דיני ביטוח
פשיטת רגל
עיקול זמני
ניירות ערך
הסכם ממון
דיני מכרזים
אחוזי נכות
הגבלים העסקיים
אגודות שיתופיות
בתים משותפים
דיני ירושה
צוואות
פעולות איבה
הלנת שכר
כינוס נכסים

רשלנות רפואית
דיני עבודה
תאונות עבודה
הסכם קיבוצי
אזרחות
הוצאה לפועל
סימני מסחר
ארנונה
דיני תעבורה
דיני בוררות
חופש העיסוק
דיני שכירות
פיטורים
דיני חוזים
משפט מסחרי
גירושין
רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון