רשלנות רפואית שקיפות עורפית

אי עריכת בדיקת שקיפות עורפית

הרקע לתביעה
הוגשה תביעת רשלנות בגין הולדתו בעוולה של תינוק, אשר אובחן לאחר לידתו כלוקה בתסמונת "הלרמן שטרייף". בכתב התביעה טענו ההורים על כך שרופאי שירותי בריאות כללית. לא הפנו את התובעת לבדיקת שקיפות עורפית בשבועות 11-13 להיריון, בדיקה אשר הייתה יכולה לטענתם לאבחן פגמים משמעותיים יותר מהציסטות שנצפו בשבוע ה-15 להיריון; ועוד נטען כי סקירת המערכות המורחבת נעשתה באופן רשלני, משום שקיימים לפחות 7 סימנים דיסמורפיים אצל עובר הלוקה בתסמונת שהיה ניתן לזהותם בעת ביצוע הבדיקה. לו היה מתגלה לפחות אחד מסימנים אלו, הייתה התובעת מופנית לביצוע בדיקות נוספות או שהיה מומלץ לפניה להפסיק את ההיריון. לכתב התביעה צורפו חוות דעת מומחה לרפואת ילדים ולטרטולוגיה ושל מומחה לרפואת ילדים באשר לנכות ולצרכים הרפואיים והשיקומיים קודם לפטירתו של התינוק.

טענות שירותי בריאות כללית
הנתבעת טענה, מנגד, כי היולדת קיבלה הסברים ומידע בדבר בדיקת שקיפות עורפית והופנתה לבצעה. אשר לסקירת המערכות המורחבת, הרי שזו בוצעה כראוי ועל פי סטנדרט רפואי סביר, אלא שלא היה ניתן לאבחן את התסמונת אצל המנוח וממילא שלא היה מקום להמליץ על הפסקת הריון וכי לא מדובר במקרה רשלנות רפואית שקיפות עורפית. לאישוש עמדתה הסתמכה הנתבעת על חוות דעת של מומחה למיילדות וגנטיקה רפואית, כמו כן הוגשה חוות דעת אקטוארית.

הכרעת בית המשפט
בית המשפט פסק כי אף אם לא ניתן לקבוע פוזיטיבית שהבדיקה בכללותה בוצעה בהתרשלות, הרי בכוחם המצטבר של הנתונים שנמנו לעיל יש כדי לבסס מסקנה לכאורית, שאי אבחון ולו של אחד מהסימנים הדיסמורפיים מתיישב יותר עם ההנחה שיסודו בהתרשלות של הבודק מאשר עם ההנחה ההפוכה. מסקנה זו, כשהיא מצטרפת לחוסר הידיעה של התובעים באשר לנסיבות הספציפיות של האירוע ולשליטה של הנתבעת על מתקני קופת החולים והחפצים בתוכם, מקיימת את הוראת סעיף 41 לפקודת הנזיקין ומעבירה את נטל השכנוע להיעדר התרשלות אל כתפי שירותי בריאות כללית אשר לא הביאה ראיה של ממש לסתירת מסקנה זו ומדובר במקרה רשלנות רפואית שקיפות עורפית.

הקשר הסיבתי
בית המשפט קבע כי יש להניח, כי ביצוע הבדיקה כהלכה היה מוביל לגילוים של הסימנים הדיסמורפיים ונטל השכנוע לסתור ממצא לכאורי זה עובר אל כתפיה של הנתבעת. והנתבעת לא הביאה ראיה כלשהי שלפיה תוצאת הבדיקה הייתה זהה גם לו בוצעה כראוי. ההיפך מזה: התובעים מצידם הרימו את הנטל הראשוני להוכחת קיומם של 4 סימנים לפחות בזמן הבדיקה. אין סיבה להניח כי הסתכלות בפרופיל העובר לא הייתה מדגימה את מבנה אפו הציפורי, את החסר בעצם האף ואת המצח הבולט. בדומה לכך אין סיבה להניח כי בדיקה מעמיקה יותר בחתך חזיתי הייתה מדגימה את האף הצר "עם נחיריים צרות מאד" בשל חסר בסחוסי הנחיריים וכן את גלגלי העיניים הקטנים ואת ארובות העיניים הקטנות.

הפיצויים להורים
בית המשפט פסק כי חישוב הנזק בגין רשלנות רפואית שקיפות עורפית, יעשה על פי גישה כי אם הרופא התרשל, וכתוצאה מכך נולד קטין-בעל-מום, זכאי הוא לפיצויים כלפי הרופא, בין אם לולא הרשלנות היה נולד בריא, ובין אם לולא הרשלנות לא היה נולד כלל. אבות הנזק המזכים לפיצויים, והערכתם של אלה ייקבעו על פי אמות המידה הרגילות ונפסקו להורים פיצויים בגין כאב וסבל וקיצור תוחלת חיים מאחר המנוח סבל בחייו מנכות קשה ביותר, הוא נזקק לאשפוזים ארוכים, לניתוחים ולטיפולים מכאיבים, והתמודד עם מכלול בעיות בריאות בתחומים שונים. אבדן השתכרות ב"שנים האבודות" של קטין
, עזרה וסיעוד בני המשפחה, הוצאות רפואיות והוצאות נסיעה לטפולים, אשפוזים ובדיקות, הוצאות לרכישת מזון מיוחד, טיטולים וציוד מתכלה, הוצאות קבורה והלוויה, הוצאות ושכ"ט עו"ד.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק זכויות החולה

 2. סיבתיות עמומה

 3. תביעה נגד בית חולים

 4. חובת הסבר לחולה

 5. טעות באבחון מחלה

 6. אי הסכמה לטיפול רפואי

 7. רשלנות רפואית בניתוח

 8. תביעה נגד מרפאה פרטית

 9. רשלנות רפואית הולדה בעוולה

 10. רשלנות רפואית טיפול שיניים

 11. היעדר רשומות רפואיות

 12. רשלנות רפואית רופא עיניים

 13. רשלנות רפואית בניתוח פלסטי

 14. חובת תיאום בין רופאים

 15. רשלנות רפואית בבדיקה רפואית

 16. רשלנות רפואית שקיפות עורפית

 17. טיפול רפואי ללא הסכמה

 18. רשלנות רפואית בבדיקת עזר

 19. חוות דעת פרטית ברשלנות רפואית

 20. חובת ההשגחה על חולה בבית חולים

 21. התיישנות בתביעות רשלנות רפואית

 22. רשלנות בגילוי מאוחר של מחלה

 23. מבחן הפרקטיקה הרפואית המקובלת

 24. רשלנות רפואית "הסכמה מדעת"

 25. סיבוך בניתוח - טעויות בניתוחים

 26. רשלנות רפואית חובת הגילוי של רופא

 27. עוולת התקיפה ברשלנות רפואית

 28. מבחן "הרופא הסביר" ברשלנות רפואית

 29. תביעות בגין איחור באבחון של מחלות

 30. חובת זהירות סבירה של רופא משפחה

 31. חתימה על טופס הסכמה לפני ניתוח

 32. פיצויים בגין פגיעה באוטונומיה

 33. חובת הרישום בחוק זכויות החולה

 34. הסכמה מדעת לניסוי רפואי בבני אדם

 35. קביעת בסיס השכר על ידי בית המשפט

 36. נטל ההוכחה בתביעת רשלנות רפואית

 37. רשלנות רפואית הפריה חוץ גופנית

 38. פיצויים ברשלנות רפואית - כאב וסבל

 39. מרכיבי הפיצויים בתביעות רשלנות רפואית

 40. הפסקת טיפול שיניים בשל חוב כספי

 41. חריגים לקבלת הסכמה לטיפול רפואי

 42. סטיה מחוות דעת מומחה מטעם בית המשפט

 43. רשלנות רפואית רופא משפחה של קופת חולים

 44. היקף חובת הגילוי בניתוחים פלסטיים

 45. הגדרת סבירות בתביעות רשלנות רפואית

 46. רשלנות רפואית - פענוח שגוי צילום רנטגן

 47. ניסוי רפואי בבני אדם – תקנות בריאות העם

 48. חובת תיעוד רפואי בתביעות רשלנות רפואית

 49. אחריות המדינה לפקח על מרפאות פרטיות

 50. חובת זהירות קונקרטית בין רופא לחולה

 51. חובת הרופא לפעול לאיתור נתונים חדשים

 52. מעקב שוטף ושמירה על רישומים רפואיים

 53. טיפול רפואי ללא הסכמה - עוולת תקיפה

 54. היקף חובת אזהרת חולה לגבי הפסקת עישון

 55. חובת הקטנת הנזק בתביעות רשלנות רפואית

 56. הנורמה המקובלת לכמות הבדיקות הרפואיות

 57. מתי לא צריך הסכמה מדעת לטיפול רפואי

 58. חריגה מתוכנית הטיפולים בטיפול שיניים

 59. סיבוך בלידה פרע כתפיים - היצרות כתפיים

 60. רפואה מתגוננת מפני תביעות רשלנות רפואית

 61. פיצויים בגין הפגיעה באוטונומיה של החולה

 62. פטור מהגשת חוות דעת בתביעת רשלנות רפואית

 63. הבסיס המשפטי פיצויים בתביעת רשלנות רפואית

 64. העברת נטל השכנוע בתביעות רשלנות רפואית

 65. ההבדל בין "סל הבריאות" לבין "פנקס התכשירים"

 66. חובת הגילוי בניסוי רפואי - רשלנות רפואית

 67. הרתעה מפני רשלנות רפואית - האינטרס הציבורי

 68. דוקטרינת "הסיבתיות העמומה" ברשלנות רפואית

 69. רשלנות רפואית בלידה - מהי רשלנות רפואית בלידה ?

 70. סטנדרט הזהירות בניתוח לייזר להסרת משקפיים

 71. נכות תפקודית ברשלנות רפואית - נכות רפואית

 72. רשלנות רפואית - רמת ההסבר בהתאם לחולה הסביר

 73. מהי אבחנה מבדלת ? רשלנות אבחנה רפואית מבדלת

 74. חשיפת סיכונים ועובדות רלוונטיות לפני ניתוח

 75. חובת הפניה לרופא בתחום הרלוונטי - רופא משפחה

 76. רשלנות רפואית הפניית חולה לייעוץ עם מומחה אחר

 77. ספרות רפואית - האם חלה על רופא חובה להתעדכן ?

 78. פיקוח של המדינה על גופים המעניקים טיפול רפואי

 79. ‏ רשלנות מנתח - תביעת רשלנות רפואית ניתוח כושל

 80. חישוב הפסד השתכרות של קטינים - רשלנות רפואית

 81. אישור תרופה שלא בסל הבריאות - מהי "ועדת חריגים" ?

 82. החובה לידע את היולדת בדרכים השונות לביצוע הלידה

 83. נטל ההוכחה - אי גילוי סיכון שסבירותו אינה נמוכה

 84. הבחנה בין החמרת מצב קיים לבין עקרון הגולגולת הדקה

 85. הכרעת בית המשפט בחוות דעת סותרות - חוות דעת נגדית

 86. היעדר רישומים רפואיים - מחדל רשלני של בית חולים

 87. תביעות בגין טעויות במתן תרופות - מינונים לא נכונים

 88. רשלנות רפואית - פיצויים למשפחת הנפגע - פיצויים להורים

 89. "סכנה חמורה" ו- "מצב חירום רפואי" בחוק זכויות החולה

 90. חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד – 1994 - הזכות לשירותי בריאות

 91. דרישת התמחות ספציפית של רופא בתחום רפואה בתביעת רשלנות רפואית

 92. תקנה 127 לתקנות סדר הדין האזרחי - צירוף חוות דעת לתביעת רשלנות רפואית

 93. התיישנות הרשלנות רפואית כשהנזק התגלה באיחור - תקופת התיישנות מיוחדת ברשלנות רפואית

 94. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון