דמי אבטלה - רשימת נושאים


 1. היום הקובע דמי אבטלה

 2. החזר דמי ביטוח אבטלה

 3. דמי אבטלה עבודה בחו''ל

 4. ניכוי הכנסות מדמי אבטלה

 5. דמי אבטלה לבעל חברת יחיד

 6. הגשת תביעה לדמי אבטלה באיחור

 7. תקופת אכשרה - הכשרה מקצועית

 8. ניכוי הכנסות עצמאי מדמי אבטלה

 9. זכאות לדמי אבטלה בתביעה חוזרת

 10. דמי אבטלה למי שעבד אצל אבא שלו

 11. דמי אבטלה - התפטרות עקב מחלת ילד

 12. התנגדות להצעת עבודה בלשכת האבטלה

 13. זכאות דירקטור בחברה לקבל דמי אבטלה

 14. עבודה בעסק של האח - זכאות לדמי אבטלה

 15. פדיון חופשה לצורך תקופת אכשרה לדמי אבטלה

 16. תביעה לתשלום דמי אבטלה על תקופה שבגינה נשללו

 17. עבודה אצל קרוב משפחה - תקופת אכשרה לדמי אבטלה

 18. ערעור שהוגש ע"י ביטוח לאומי על קבלת דמי אבטלה

 19. דחיית תביעת הבטחת הכנסה בגלל אי התייצבות בלשכה

 20. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון