פירוק חברה - רשימת נושאים


 1. ביטול צו פירוק

 2. בקשה לפירוק זמני

 3. דו"ח חוקר פירוק חברה

 4. תעודת השלמה פירוק חברה

 5. פירוק חברה הרשומה בחו''ל

 6. פירוק חברה מן הצדק והיושר

 7. בקשה לפסיקת שכר טרחת מפרק

 8. בקשה לפירוק חברה בגלל חוב

 9. מחלוקת עם מפרק חברה לשעבר

 10. הפקדת ערובה בתביעה של מפרק

 11. בקשה לתשלום חוב לקופת הפירוק

 12. הכשרת עסקאות לאחר פירוק חברה

 13. ערעור על החלטת מפרק בתביעת חוב

 14. ערעור על החלטת המפרק בתביעת חוב

 15. בקשה לחייב תשלום לקופת פירוק חברה

 16. התיישנות תביעת מפרק כנגד בעלי מניות

 17. בקשה להחזרת כספים לקופת חברה בפירוק

 18. בקשת מפרק קבוצת כדורגל לקבל חומר חקירה

 19. סמכות בית הדין לעבודה בהליכי פירוק חברה

 20. מכירת סחורות על ידי מפרק אשר רובץ עליהן עכבון

 21. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון