הסכם קיבוצי - רשימת נושאים


 1. מהו הסכם קיבוצי ?

 2. הארכת תקופת ניסיון

 3. פרשנות הסכם קיבוצי

 4. השמטה מהסכם קיבוצי

 5. הסדר תמורה בהסכם קיבוצי

 6. תחולת הסכם קיבוצי למפרע

 7. תניית בוררות בהסכם קיבוצי

 8. קביעות בעבודה הסכם קיבוצי

 9. פיטורים בניגוד להסכם קיבוצי

 10. הסכם קיבוצי תוקף רטרואקטיבי

 11. השתייכות להתאחדות התעשיינים

 12. בקשה למחיקת צד בסכסוך קיבוצי

 13. תביעה ייצוגית כשיש הסכם קיבוצי

 14. סמכות בית הדין לעבודה - הסכם קיבוצי

 15. הפליה עקב אי צירוף עובד להסכם קיבוצי

 16. הסכם קיבוצי בענף השמירה על נהג אוטובוס

 17. שינוי הסכם ישן קיבוצי ע"י הסכם קיבוצי חדש

 18. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון