הפקעות - רשימת נושאים


 1. מה זה הפקעה ?

 2. הפקעת בית מגורים

 3. פינוי קרקע לאחר הפקעה

 4. הפקעה לצורך הקמת פארק

 5. הפקעת קרקעות של העירייה

 6. פינוי ממקרקעין עקב הפקעה

 7. תביעת פיצויים בגין הפקעה

 8. ביטול הפקעת קרקעות ברעננה

 9. ביטול הפקעה ע''י בית משפט

 10. הפקעה מעל ל-40% ללא תשלום

 11. אי מימוש הפקעה במשך 30 שנה

 12. תביעה נגד מע''צ בגין הפקעה

 13. פיצוי על הפקעה לפי שווי שוק

 14. אי מימוש ההפקעה במשך 22 שנים

 15. שיהוי בהפקעת קרקע של 27 שנים

 16. פינוי קרקע בעקבות הליכי הפקעה

 17. הפקעה ללא אישור הועדה המחוזית

 18. תביעה לקביעת סכומי פיצויי הפקעה

 19. זניחת מטרת ההפקעה לצורך הרחבת דרך

 20. הפקעת זכות הקניין מכוח שיקולים זרים

 21. מכירת נכס לעירייה תמורת פיצויי הפקעה

 22. זכאות בר רשום במקרקעין לפיצויי הפקעה

 23. תביעה לפיצוי נוסף בגין הפקעת מקרקעין

 24. ערר על גובה הפיצוי בגין הפקעת מקרקעין

 25. שימוש בלתי חוקי בקרקע - פיצויים בגין הפקעה

 26. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון