היתר בניה - רשימת נושאים


 1. זיופים בהיתרי בניה

 2. היתר בניה תנור ארובה

 3. פיצול ללא היתר בניה

 4. היתר בניה ג'קוזי

 5. עירית נהריה היתר בניה

 6. היתר בניה למתקן התפלה

 7. היתר לבניית חניה בבית

 8. היתר בניה למבנה מאולתר

 9. עתירה לקבלת היתר בניה

 10. היתר לבניית חדר על הגג

 11. עתירה לביטול היתר בניה

 12. חישוב שטחים להיתר בניה

 13. היתר בניה להקמת תחנת דלק

 14. בניה לאחר פקיעת היתר בניה

 15. היטלי מים וביוב בהיתר בניה

 16. הסרת התנגדויות להיתר בניה

 17. סתירה בין תשריט להיתר בניה

 18. בקשה להיתר בניה למפעל בטון

 19. פיצוי על היתר בניה לא חוקי

 20. הצבת מזגן בניגוד להיתר בניה

 21. בתים של עמידר ללא היתר בניה

 22. פיצוי בגין אי מתן היתר בניה

 23. תימוכין קנייניים - היתר בניה

 24. ביטול החלטה לביטול היתר בניה

 25. רשלנות עירייה במתן היתר בנייה

 26. התניה שלא כדין למתן היתר בניה

 27. היתר בניה לפני הגשת כתב אישום

 28. היתר לבניית אגף נוסף בבית כנסת

 29. שימוש במקרקעין בסטייה מהיתר בניה

 30. פיצוי על הגשת התנגדות להיתר בניה

 31. תשלום היטל ביוב כתנאי להיתר בניה

 32. דוגמא לביטול היתר בניה במסגרת ערר

 33. בקשה להיתר בנייה להריסת מבנה קיים

 34. היטלי פיתוח על מבנה ללא היתר בניה

 35. סירוב הועדה המקומית לתת היתר בניה

 36. אילו עבודות אינן מצריכות היתר בניה

 37. טענת הצהרת נתונים כוזבים בהיתר בניה

 38. היתר לבניית חדר יציאה לגג בבית פרטי

 39. הגשת בקשה להיתר בניה ללא חתימת בעלים

 40. בקשה להיתר בניה בפרוייקט פינוי בינוי

 41. תשלום היטל השבחה כתנאי למתן היתר בניה

 42. שימוש חורג במשק חקלאי היתר לבניית רפת

 43. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון