הסכם מכר - רשימת נושאים


 1. הפרת הסכם מכר קרקע חקלאית

 2. ביטול הסכם מכר עם כונס נכסים

 3. סעיף אי תחרות בהסכם מכר מניות

 4. תביעה להצהיר על ביטול הסכם מכר

 5. פסק דין הצהרתי לביטול הסכם מכר

 6. חתימה על הסכם מכר וערבות שטרית

 7. תביעה כספית בנושא הסכם מכר דירה

 8. ביטול הסכם מכר דירה בפשיטת רגל

 9. זכות ניצול זכויות בניה לפי הסכם מכר

 10. ביטול הסכם מכר בגלל איחור קל בתשלום

 11. תביעה זכויות בדירה ללא הסכם מכר כתוב

 12. אי המצאת אישור עירייה - הפרת הסכם מכר

 13. בית המשפט המחוזי הורה על בטלות הסכם מכר

 14. תביעה נגד כונס נכסים בגין הפרת הסכם מכר

 15. פיצוי מוסכם בגין הפרה יסודית של הסכם מכר

 16. צו מניעה זמני להימנע להתקשר בהסכם למכר דירה

 17. ביטול פגישה אצל עורך דין לחתימה על הסכם מכר

 18. הפרה יסודית של הסכם מכר - אי העברת תשלום בזמן

 19. יחד עם הסכם המכר, נחתם בין הצדדים נספח שינויים

 20. פיצוי מוסכם בהסכם מכר עקב אי תשלום לרשויות המס

 21. סמכות עניינית בתביעת תמורה חוזית מכוח הסכם מכר מקרקעין

 22. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון