קבלנים - רשימת נושאים

קבלן סיווג ג 2

 • מהו חוזה קבלנות ?

 • התליית רישיון קבלן

 • התחשבנות בין קבלנים

 • ערבות לחובות של קבלן

 • הסכם עם קבלן אלומיניום

 • תביעה של קבלן נגד הקונה

 • השוואת תנאים עובדי קבלן

 • העסקה באמצעות קבלני כ''א

 • אי תשלום לקבלן על עבודה לקויה

 • תביעה של קבלן משנה לתשלום שכר

 • סיווג קבלנים ג-5 בפנקס הקבלנים

 • עונש על בניה ע''י קבלן לא רשום

 • העסקת עובדים זרים באמצעות קבלן משנה

 • ליקויי בידוד ואיטום - תביעה נגד קבלן

 • סמכות רשם הקבלנים סיווג חברה בשיקום

 • ביטול חוזה מכר בין קבלן לרוכשי דירות

 • שינוי ביחידת דיור של הקבלן בבית משותף


  1. קבלן סיווג ג 2

  2. שאלות ותשובות

 • רקע תחתון  שעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                             יום ו' : 14:00 - 10:00

  טלפון: 077-4008177
  פקס: 153-77-4008177
  דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

  Google+  רקע תחתון