פירוק חברה - רשימת נושאים


 1. ביטול צו פירוק

 2. בקשה לפירוק זמני

 3. דו"ח חוקר פירוק חברה

 4. בעל תפקיד תביעות חוב

 5. תביעת חוב - חוק המשכון

 6. תעודת השלמה פירוק חברה

 7. פירוק חברה הרשומה בחו''ל

 8. בדיקה חוזרת של תביעת חוב

 9. בקשה לפירוק חברה בגלל חוב

 10. פירוק חברה מן הצדק והיושר

 11. מחלוקת עם מפרק חברה לשעבר

 12. בקשה לפסיקת שכר טרחת מפרק

 13. הארכת מועד להגשת תביעת חוב

 14. דין קדימה תביעת חוב מזונות

 15. הפקדת ערובה בתביעה של מפרק

 16. הכשרת עסקאות לאחר פירוק חברה

 17. בקשה לתשלום חוב לקופת הפירוק

 18. בירור תביעת חוב בתביעה רגילה

 19. ערעור על החלטת מפרק בתביעת חוב

 20. ערעור על החלטת המפרק בתביעת חוב

 21. ערעור על תביעת חוב של עובד לשעבר

 22. ערעור על דחייה חלקית של תביעת חוב

 23. בקשה לחייב תשלום לקופת פירוק חברה

 24. איחור בהגשת תביעת חוב בשל קשיי שפה

 25. דחיית תביעת חוב שהוגשה באיחור ניכר

 26. בקשה להחזרת כספים לקופת חברה בפירוק

 27. ערעור על החלטת נאמן לדחות תביעת חוב

 28. התיישנות תביעת מפרק כנגד בעלי מניות

 29. תביעת חוב בגין שכר של עורך דין בחברה

 30. בקשת מפרק קבוצת כדורגל לקבל חומר חקירה

 31. סמכות בית הדין לעבודה בהליכי פירוק חברה

 32. סמכות הנאמן להארכת מועד להגשת תביעות חוב

 33. אישור תביעת חוב של עובד כנושה בדין קדימה

 34. מכירת סחורות על ידי מפרק אשר רובץ עליהן עכבון

 35. הארכת מועד להגשת תביעת חוב עד למתן פסק בוררות

 36. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון