בנקאות - רשימת נושאים


 1. חיובי יתר בבנק

 2. תפיסת חשבון בנק

 3. אחזור מסמכים בנק

 4. חובות הבנק כלפי ערב

 5. התחייבות בין סניפית

 6. חוסר כסף בכספת הבנק

 7. תביעה נגד בנק אדנים

 8. מטרותיו של בנק ישראל

 9. מכירת רכב משועבד לבנק

 10. החזר כספים שהבנק קיזז

 11. עיקול חשבון בנק משותף

 12. תביעת סוחר רכב נגד הבנק

 13. תביעה נגד בנק דקסיה ישראל

 14. חשיפת מידע על חשבונות בנק

 15. העברת כסף לחשבון בנק בטעות

 16. חובת הבנק לכבד הוראת ביטול

 17. תביעה של לקוח נגד בנק לאומי

 18. רשלנות בנק בניהול תיק השקעות

 19. חובת הבנק להוציא מכתב כוונות

 20. מניעת מימוש קרקע משועבדת לבנק

 21. תשלום מזונות מחשבון בנק מעוקל

 22. תביעה של בנק הפועלים נגד לקוחות

 23. קניית דירה משועבדת לבנק ללא ידיעה

 24. תביעה נגד בנק בגין השקעות מסוכנות

 25. דחיית תביעה נגד בנק מחמת התיישנות

 26. אחריות הבנק על מחדל של ברוקר בחו"ל

 27. אי הבנת הסכם עם הבנק בגלל קשיי שפה

 28. עיקול חשבון בנק על ידי חברת פלאפון

 29. התיישנות תביעה בגין ניהול חשבון בנק

 30. תביעה בגין הצטברות יתרת חוב בחשבון בנק

 31. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון