שטרות - רשימת נושאים


 1. היסב מגביל

 2. הצגה לפרעון

 3. חזקת התמורה

 4. גובה שטר חוב

 5. קיום תנאי בשטר

 6. מושך נמשך נפרע

 7. התיישנות של שטר

 8. צדדים קרובים לשטר

 9. בעלות על שטר מטען

 10. העברת שטר ללא היסב

 11. השלמת סכום שטר חוב

 12. תביעה על פי שטר חוב

 13. שטר חוב לקניית משאית

 14. שטר ללא תאריך פירעון

 15. סעיף 29 לפקודת השטרות

 16. אין תוקף לשטר שלא נמסר

 17. חתימה על שטר בשם החברה

 18. עסקת שכר מכר - שטר חוב

 19. נטל ההוכחה בדיני שטרות

 20. נטל ההוכחה בתביעה שטרית

 21. שטר חוב להבטחת התחייבויות

 22. מימוש שטר חוב שכירות חנות

 23. בקשה לביצוע שטר עוגמת נפש

 24. הכחשת חתימה על שטר ביטחון

 25. שטר חוב להבטחת תשלום סחורה

 26. שטר חוב ביטול פוליסות ביטוח

 27. תביעת בנק נגד ערבים לשטר חוב

 28. בקשה לביצוע שטר בגין שטר חוב

 29. ערעור על קבלת בקשה לביצוע שטר

 30. ויתור על טענת התיישנות בשטר חוב

 31. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון